1. FOTO GALERİ

  2. GÜNCEL

  3. Okurken ağlayacaksınız!

var GD = {"id":"407","title_strip":"Okurken a\u011flayacaks\u0131n\u0131z!","desc":["

Manisa'n\u0131n Soma \u0130l\u00e7esi'ndeki maden facias\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden 301 i\u015f\u00e7iden \u0130brahim Duman'\u0131n evinde ve mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda, hem ac\u0131 ve g\u00f6zya\u015f\u0131, hem de buruk sevin\u00e7 ayn\u0131 anda ya\u015fand\u0131. Semra Duman, e\u015finin o\u011flu i\u00e7in be\u011fendi\u011fi ama paras\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in alamad\u0131\u011f\u0131 k\u0131yafeti sat\u0131n alarak bebe\u011fi \u0130smail'e giydirdi, ard\u0131ndan da onu ilk do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131 i\u00e7in madenci babas\u0131n\u0131n mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.<\/span><\/p>","

\u0130lk ya\u015f\u0131na babas\u0131n\u0131n mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda giren minik \u0130smail, ya\u015fanlardan habersizce \u00e7i\u00e7eklerle oynarken, Semra Duman ise, \u201c\u0130brahimim, o\u011fluna olan sevgisini 'K\u00f6m\u00fcr tozlar\u0131n\u0131n i\u00e7inde bile o\u011flumun kokusunu al\u0131yorum' diye anlat\u0131yordu. O bize, biz de ona doyamadan gitti\" dedi. <\/span><\/p>","

Ge\u00e7en 13 May\u0131s'ta Soma'da K\u00f6m\u00fcr \u0130\u015fletmeleri A.\u015e.'ye ait maden oca\u011f\u0131nda meydana gelen yang\u0131n sonras\u0131nda 301 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi Soma'y\u0131 oldu\u011fu kadar, t\u00fcm \u00fclkeyi ac\u0131ya bo\u011fdu. Ac\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 301 evden biri de iki y\u0131ll\u0131k evli olan Semra ve \u0130brahim Duman \u00e7iftinin evi oldu. Hen\u00fcz bir y\u0131ld\u0131r anne olman\u0131n heyecan\u0131n\u0131 ya\u015fayan, iki y\u0131ll\u0131k madenci e\u015fi \u0130brahim Duman'la mutlu bir yuvas\u0131 olan 25 ya\u015f\u0131ndaki Semra Duman, ac\u0131 haberle y\u0131k\u0131ld\u0131. Hemen her g\u00fcn e\u015finin <\/span> mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na gidip g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. <\/span><\/p>","

E\u015e\u0130N\u0130N ALAMADI\u011eI KIYAFET\u0130, BABASININ YARDIMIYLA ALAB\u0130LD\u0130<\/span>

Maden facias\u0131 \u00f6ncesinde Anneler G\u00fcn\u00fc'nde ma\u011fazalar\u0131 dola\u015ft\u0131klar\u0131 s\u0131rada \u0130brahim Duman, o\u011flunun yakla\u015fan ilk do\u011fum g\u00fcn\u00fc i\u00e7in bir k\u0131yafet be\u011fendi, ancak paras\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in onu alamad\u0131. <\/span><\/p>

Biri iki g\u00fcn sonra madende \u015fehit olan e\u015finin ac\u0131s\u0131n\u0131 ya\u015fayan Semra Duman, o\u011flunun birinci do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc e\u015finin mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda kutlamaya karar verdi. Bunun i\u00e7in ilk \u00f6nce e\u015finin almak istedi\u011fi k\u0131yafeti babas\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 bor\u00e7 parayla ma\u011fazaya gidip sat\u0131n ald\u0131. O k\u0131yafetleri \u00f6zenle \u00fct\u00fcleyen Semra Duman, bir yandan g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc, bir yandan da onlar\u0131 e\u015finin \u00e7ok istedi\u011fini anlatarak o\u011fluna giydirdi.<\/span><\/p>","

M\u0130N\u0130K \u0130SMA\u0130L, MADEN \u015eEH\u0130TL\u0130\u011e\u0130NDE BABASINA G\u0130TT\u0130<\/span>

Semra Duman, o\u011flu \u0130smail'i, ilk do\u011fum g\u00fcn\u00fc olan 30 May\u0131s'ta babas\u0131n\u0131n maden \u015fehitli\u011findeki mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. E\u015finin mezar\u0131na \"O\u011flunu getirdim\" diye seslenen Semra Duman'\u0131n s\u00f6zleri, maden \u015fehitli\u011fini ziyaret edenleri de g\u00f6zya\u015f\u0131na bo\u011fdu. Minik \u0130smail, ya\u015fananlardan habersiz, babas\u0131n mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda \u00e7i\u00e7eklerle <\/span> oynad\u0131, onun foto\u011fraf\u0131n\u0131n oldu\u011fu isimli\u011fini inceledi. <\/span><\/p>","

H\u0131\u00e7k\u0131r\u0131klara bo\u011fulan Semra Duman ise, e\u015finin o\u011fluna olan sevgisini, \"K\u00f6m\u00fcr tozlar\u0131n\u0131n aras\u0131nda bile o\u011flumun kokusunu al\u0131yorum\" diye anlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. 1 Haziran g\u00fcn\u00fcn\u00fcn de evlilik y\u0131ld\u00f6n\u00fcmleri oldu\u011funu s\u00f6yleyen Semra Duman, \"Biz birbirimizi \u00e7ok sevdik. Bana s\u00fcrekli ben size doyamadan giderim diyordu. \u00d6yle oldu, biz ona o da bize dayamadan gitti. Kolumuz kanad\u0131m\u0131z k\u0131r\u0131ld\u0131. Ne yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilmiyorum. Bu k\u0131yafeti de o be\u011fendi ama alamad\u0131. Param\u0131z yoktu \u00e7\u00fcnk\u00fc. Ben de babamdan ald\u0131m paray\u0131 o k\u0131yafeti o\u011fluma giydirdim. Onunla babas\u0131n\u0131n mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na getirdim. Babas\u0131 bizi g\u00f6r\u00fcyordur. O k\u0131yafetle de o\u011flunu g\u00f6rs\u00fcn istedim. Art\u0131k o\u011flumuz \u0130smail\u2019le iki ki\u015filik bir d\u00fcnyam\u0131z var\" dedi. <\/span><\/p>","

Maden facias\u0131n\u0131n sorumlular\u0131n\u0131n hesap vermesini isteyen Semra Duman, \"Olaydan \u00f6nce gaz alarm\u0131 verilmi\u015f ama onlar\u0131 \u00e7\u0131karmam\u0131\u015flar. Ne olur bir saat \u00f6nce \u00e7\u0131karsalard\u0131. Bunlar\u0131n hi\u00e7birisi ya\u015fanmazd\u0131\" diye konu\u015ftu.<\/span><\/p>","","","","","","","","","","","","","",""],"count":"20","pattern":"gallery\/407_{page}.jpg","url":"okurken-aglayacaksiniz-407g-p{page}.htm","lastURL":null,"middle_banner":""}; var page = 13;