1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. İş Yurtları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
İş Yurtları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

İş Yurtları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi- Yönetmelik, İşyurtları Kurumunun hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması, meslek kazanmaları ile yenilik

A+A-

ANKARA (AA) - İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, İşyurtları Kurumunun hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması, meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini sağlamak için gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortaklıklarıyla ortak üretim ve iş birliği programı çerçevesinde yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelikle, ortak üretim ve iş birliği programlarında hükümlü ve tutukluların ulusal kalkınma planında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak çalışma hayatına kazandırılmaları amaçlanıyor.

Yönetmeliğe göre, programlar kapsamında ortak üretim ve yatırım, tasarım geliştirme, araştırma ve geliştirme çalışmaları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, pazarlama, marka geliştirilmesi ve diğer faaliyetlerde bulunulabilecek.

Ortak üretim ve iş birliği programında kurumun zorunlu alım yapma yükümlülüğü olmayacak.

Hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması için yenilik ve yerlileşmeye yönelik program başvuruları ile iş yurtlarına teknoloji transferini sağlayacak ortak üretim ve iş birliği başvurularına öncelik verilecek.

Ortak üretim ve iş birliği yapılacak sektörler, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulu kararıyla belirlenecek. Ortak üretim ve iş birliği yapılacak paydaşın belirlenmesi süreci kurum tarafından yürütülecek.

Ortak üretim ve iş birliği programları kapsamındaki faaliyetler iş yurtları müdürlüklerinde yerine getirilecek. Gerektiğinde kurumun belirleyeceği sektör veya sektörlerde koordinasyonun sağlanması için merkezi eş güdüm birimi oluşturulabilecek ve faaliyetler bu birimce yerine getirilebilecek.

Hükümlü ve tutukluların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları ve diğer uygulamalara ağırlık verilecek.

- Süre en fazla on yıl olacak

Programlar kapsamında meslek sahibi hükümlü ve tutukluların mesleki yeterliklerinin korunması ve artırılması için işbaşı eğitim çalışmaları gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, çalışma disiplininden uzaklaşmaları engellenerek, iş gücü piyasasına uyumu amaçlayan ve paydaş tarafından ücret desteğini de içeren tedbirler alınabilecek.

Ortak üretim ve iş birliği programlarına gerçek veya tüzel kişiler ayrı ayrı veya iş ortaklığı şeklinde başvurabilecek. Ortak üretim ve iş birliği sözleşmesinin süresi en fazla on yıl olacak. Bu sürenin belirlenmesinde ortak üretim ve iş birliği paydaşının yerine getireceği yükümlülükler dikkate alınacak.

Kurum tarafından ortak üretim ve iş birliğine yönelik çağrının yayımlanmasından sonra sözleşme imzalanacak kamu ve özel sektör paydaşı, tüm başvurular değerlendirilerek müzakere süreci sonucunda belirlenecek.

Kurul kararı ile çağrı olmaksızın kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, kamu yararına çalışan dernekler, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu dernek ve vakıflara ait kuruluş, şirket ve müesseselerle ortak üretim ve iş birliği yapılabilecek. Bu yöntem çerçevesinde yapılacak ortak üretim ve iş birliklerinde ikiden çok kurum ve kuruluş bir araya gelebilecek.

Kurum gerekli gördüğü hallerde program sürecini iptal edebilecek. Sürece ilişkin iptal kararı, kurumun resmi internet sitesinde ve gerekli görülen diğer vasıtalarla duyurulacak. Bu aşamaya kadar başvuruda bulunmuş olanlara değerlendirme sürecinin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilecek. Değerlendirme sürecinin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak.

Ortak üretim ve iş birliği programına geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar başvuruda bulunamayacak.

İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, kurum ve iş yurtlarında ortak üretim ve faaliyette bulunmaya yönelik işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri, kanunla görevlendirilen kamu kurumları tarafından terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler de programa başvuramayacak.

HABERE YORUM KAT