1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcılara İlişkin Yönetmelik
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcılara İlişkin Yönetmelik

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcılara İlişkin Yönetmelik

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi ve piyasaya arz edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi- Hiçbir iktisadi işletmeci, gerekli izinleri almadan patlayıcıları taşıyamayacak. Nakil sı

A+A-

ANKARA (AA) - Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin gereklerini yerine getiren patlayıcı maddelerin piyasada bulunması yasaklanamayacak, kısıtlanamayacak veya engellenemeyecek. Bakanlık, sadece yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getiren patlayıcı maddelerin piyasada bulundurulmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alacak.

- İmalatçının yükümlülükleri

İmalatçı, patlayıcı maddeleri piyasaya arz ederken veya onları kendi amaçlarına uygun şekilde kullanırken ürünlerin belirtilen temel güvenlik gerekliliklerine uygun tasarlandıklarını ve üretildiklerini garanti etmek, teknik dosyayı hazırlamak ve ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü yerine getirmek zorunda olacak. Patlayıcının ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı AB uygunluk beyanını hazırlayarak "CE" işaretini iliştirecek.

İmalatçı, patlayıcının yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesini, pazara arz edilen patlayıcıların talimat ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak ürünle birlikte bulunmasını sağlayacak. Bu talimatların ve güvenlik bilgilerinin herhangi bir etiketlemede olduğu gibi açık, anlaşılabilir ve okunaklı olması gerekecek.

İmalatçı, yazılı bir yetki belgesiyle yetkili temsilci tayin edebilecek.

- İthalatçının yükümlülükleri

İthalatçı, sadece yönetmelik hükümlerine uygun patlayıcıları piyasaya arz edebilecek. İthalatçı, patlayıcı maddeyi piyasaya arz etmeden önce, ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirildiğinden, teknik dosyanın düzenlendiğinden, patlayıcı maddenin CE işaretini taşıdığından ve gerekli belgelerin patlayıcıyla birlikte sunulduğundan emin olacak.

Öte yandan, ithalatçı, patlayıcının tehlike arz ettiği durumlarda imalatçıyı ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmekle yükümlü kılınacak.

İthalatçının, patlayıcıya adını, kayıtlı ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresini yazmak ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda bilgilerin patlayıcı paketlerinin üstünde ya da beraberindeki belgelerde bulundurması gerekecek.

- Dağıtıcının yükümlülükleri

Dağıtıcı, piyasada herhangi bir patlayıcıyı bulundurmadan önce söz konusu patlayıcının CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin, kullanım ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak ürünle sunulduğunu, imalatçının ve ithalatçının gerekli koşulları sağladığını doğrulamak zorunda olacak.

Bir patlayıcıyı kendi adı ya da ticari markası altında piyasaya arz eden veya hali hazırda piyasaya arz edilmiş patlayıcının, yönetmelik gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar "imalatçı" olarak kabul edilecek ve onun yükümlülüklere tabi olacak.

- Güvenlik hükümleri

Patlayıcı maddeleri ithal ve ihraç edeceklerle transit geçiş yoluyla yurt içi taşıma yapacakların İçişleri Bakanlığından onay almaları gerekecek. Taşımadan sorumlu iktisadi işletmeci, patlayıcının geçiş yapacağı ülkenin yetkili otoritesine bildirmek ve önceden yazılı izin almak zorunda olacak.

Türkiye topraklarında patlayıcıların taşımasının özel güvenlik gereklerine uygunluk amacıyla özel olarak denetlenmesi gereken durumlarda, taşımadan önce alıcı tarafından İçişleri Bakanlığına gerekli bilgiler verilecek.

İçişleri Bakanlığınca, özel güvenlik gerekliliklerinin karşılanması halinde taşıma için onay verilebilecek. Üye ülkelerin topraklarından taşıma yapılması halinde, bu ülkeler de aynı şekilde taşımaya ilişkin şartları ilgili mevzuat uyarınca inceleyebilecek ve onaylayabilecek.

Hiçbir iktisadi işletmeci, gerekli izinleri almadan patlayıcıları taşıyamayacak. Nakil sırasında kullanılan tüm araçların hareketleri GPS'le izlenecek.

- Mühimmatın taşınması

Bir başka ülkeye mühimmat nakledilecek olması halinde ilgili şahıs, herhangi bir sevkıyat yapılmadan İçişleri Bakanlığına gerekli bilgileri iletecek. İçişleri Bakanlığının taşımaya onay vermesi halinde, gerekliliklerin tümünü içeren bir izin belgesi hazırlanacak. Söz konusu izin belgesinin, teçhizat son varış yerine ulaşıncaya kadar mühimmatla birlikte bulunması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı alıcılara ön izin olmaksızın, kendi topraklarından başka bir üye ülkede yerleşik alıcıya mühimmatın taşınması yetkisini tanıyabilecek. İçişleri Bakanlığı bu amaçla üç yıl geçerli olan ancak gerekçeli kararla her zaman askıya alınabilen ya da geri çekilebilen bir yetki belgesi verecek.

Bakanlık, patlayıcıların veya mühimmatların yasadışı bulundurulması veya kullanılması nedeniyle kamu güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girmesi ya da saldırıya uğraması halinde nakliye, bulundurma ve kullanıma yönelik gerekli tüm önlemleri alabilecek.

Bakanlık, patlayıcı maddelerin uygun depolanması ve amacına uygun kullanılması halinde, insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi şartıyla patlayıcı maddelerin piyasaya arz edilmesini sağlamak amacıyla tüm önlemleri almakla yükümlü olacak.

HABERE YORUM KAT