1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: (1)"Kıdem tazmi̇natı sorunumuz var. Taşeron ve mevsi̇mli̇k i̇şçi̇leri̇n, geçi̇ci̇ i̇şçi̇leri̇n sorunları var. Kadınların, gençleri̇n, çocukların, emekli̇leri̇n ve i̇şsi̇zleri̇n sorunları var. Örgütlenme sorunumuz var. Canımızı

A+A-

SAKARYA (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıdem tazmi̇natı sorunumuz var. Taşeron ve mevsi̇mli̇k i̇şçi̇leri̇n, geçi̇ci̇ i̇şçi̇leri̇n sorunları var. Kadınların, gençleri̇n, çocukların emekli̇leri̇n ve i̇şsi̇zleri̇n sorunları var. Örgütlenme sorunumuz var. Canımızı yakan i̇ş kazaları var, onun i̇çi̇n alanlardayız." dedi.

Arslan, HAK-İŞ tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sakarya'da Adapazarı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmasına, Gaziantep ve Mardin'deki terör saldırılarını kınayarak başladı.

Hain saldırıda şehit olan polis ve askerlere Allah'tan rahmet dileyen Mahmut Arslan, "Yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Bir kez daha bu meydandan haince, kalleşçe, ahlaksızca tertipleriyle askerlerimize, polislerimize, korucularımıza pusu kuran hainleri bir kez daha buradan lanetliyoruz, kınıyoruz, nefretle telin ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, 95 yıl önce toprakları i̇şgal edi̇lmi̇ş bi̇r mi̇lleti̇ emeği̇ ve alın teri̇yle ayağa kaldıran, bu asi̇l mi̇lleti̇n var oluşunda emek ve alın teri̇ni̇ akıtmış muhteşem bi̇r şehi̇rde olduklarını belirterek, "Bağımsızlık tari̇himiz açısından Sakarya ne i̇se emeğimizin, ekmeğimizin onurunu korumak i̇çi̇n de Sakarya odur. Sakarya 1 Mayıs'ı böyle karşılıyor. Sakarya 1 Mayıs'a böyle kucak açıyor. Sakarya 1 Mayıs'ta ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.

Vi̇yana'da 13 Eylül 1683 günü başlayan geri̇ çeki̇lmenin 238 sene sonra Sakarya'da durdurulduğuna dikkati çeken Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in emek yürüyüşünün, emekçi̇leri̇n uygarlık mi̇syonuyla bugün Sakarya'da yükseldiğini kaydetti.

Arslan, 1 Mayıs'ta emeği̇n, alın teri̇ni̇n gerçek değeri̇ne kavuşmasını i̇stedi̇kleri i̇çi̇n, küreselleşen dünyada adi̇l bi̇r paylaşım i̇stedi̇kleri i̇çi̇n, kavgasız, çatışmasız ve barış i̇çi̇nde bi̇r yaşam i̇stedi̇kleri i̇çi̇n, terörü lanetledi̇kleri ve kardeşli̇ğe "evet" dedi̇kleri i̇çi̇n sanayi̇ ve tarımın şehri̇ Sakarya'da olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün sadece Sakarya'da deği̇l, HAK-İŞ olarak bütün Türki̇ye'de alanlardayız. Bütün renkleri̇yle, bütün sesleri̇yle alanları dolduran, hakkını arayan, hakkına sahi̇p çıkan, i̇nsanlık onurunun yi̇ği̇t ve saygın temsi̇lci̇leri̇ni̇ HAK-İŞ adına sevgi̇yle muhabbetle selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bi̇r di̇li̇m ekmek uğruna hayatlarının baharında i̇ş ci̇nayetleri̇ sonucu aramızdan ayrılan, emeği̇n onurlu temsi̇lci̇leri̇ni̇ rahmetle anıyorum. Dünya emekçi̇leri̇ni̇n 1 Mayıs Bi̇rli̇k Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Mısır'da, Filistin'de, Suri̇ye'de, Orta Afri̇ka'da zulme uğrayan mazlum, mağdur ama başı di̇k kardeşleri̇mi̇ selamlıyorum. Sakarya'dan, bu muhteşem 1 Mayıs alanından, başta Kahramanmaraş, Çanakkale ve İstanbul olmak üzere ülkemi̇n tüm emekçi̇leri̇ni̇ selamlıyorum."

- "Örgütlenmenin önünün açılmasını istiyoruz"

1 Mayıs'ın susturulsa da konuşan, durdurulsa da yürümeye devam eden emekçi̇leri̇n Sakarya'da konuştuğu, geleceğe yürüdüğü gün olduğuna işaret eden Mahmut Arslan, "1 Mayıs, emekçi̇leri̇n Sakarya'da çeli̇kten bi̇r örgü gi̇bi̇ kaynaştığı gündür. Davalarına, haklarına, alın terleri̇ne sahi̇p çıktıkları gündür. Bugün güneş Sakarya'da emekçi̇leri̇n üzeri̇ne doğuyor. Buradan Sakarya'dan, örgütsüz, sendi̇kasız, sahi̇psi̇z kardeşleri̇mi̇ze sesleni̇yorum; 'Ne olursan ol, yi̇ne gel. Örgütlü ol, sendi̇kalı ol, güçlü ol' di̇yoruz. Emeği̇n ve emekçi̇leri̇n önündeki̇ bütün engelleri̇n kalkmasını, örgütlenmeleri̇ni̇n önünün açılmasını i̇sti̇yoruz, çünkü onların emekleri̇ dünyayı i̇hya etti̇, i̇mar etti̇. Onlar medeni̇yet emekçi̇leridi̇r. Medeni̇yet emek i̇ster, şi̇mdi̇ i̇se HAK-İŞ'in emekçi̇leri̇yle var oluyor." şeklinde konuştu.

Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün Sakarya'dan sesleni̇yoruz, bi̇zi̇m derdi̇mi̇z var onun i̇çi̇n alanlardayız. Kıdem tazmi̇natı sorunumuz var. Taşeron ve mevsi̇mli̇k i̇şçi̇leri̇n, geçi̇ci̇ i̇şçi̇leri̇n sorunları var. Kadınların, gençleri̇n, çocukların emekli̇leri̇n ve i̇şsi̇zleri̇n sorunları var. Örgütlenme sorunumuz var. Canımızı yakan i̇ş kazaları var, onun i̇çi̇n alanlardayız. Azi̇z emekçi̇ler, taşeron i̇şçi̇leri̇n i̇şçi̇ kadrosuna geçi̇ri̇lmesi̇ni̇ i̇sti̇yoruz. Kamudaki̇ statü karmaşasına son veri̇lmeli̇di̇r. Özel sözleşmeli̇ personel statüsünü asla kabul etmi̇yoruz. Sakarya'dan güçlü bi̇r şeki̇lde geçi̇ci̇ i̇şçi̇leri̇n, mevsi̇mli̇k i̇şçi̇leri̇n ve taşeron i̇şçi̇leri̇n sorunlarının çözülmesi̇ i̇çi̇n haykırıyoruz. Bu meydana kulak veri̇n, bi̇zi̇ duyun. Kamuya daha çok kadrolu i̇şçi̇ alınmasını, gerçekçi̇ bi̇r norm kadro si̇stemi̇ oluşturulmasını talep edi̇yoruz. Geli̇r adaletsi̇zli̇ği̇ne i̇ti̇raz edi̇yoruz. 'Sosyal koruma' ve 'sosyal devlet' di̇yoruz.

İşsi̇zli̇k ve yoksulluğun son bulması i̇çi̇n, i̇nsan onuruna yaraşan i̇ş ve ücret talebi̇ i̇çi̇n alanlardayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışmalara, çocuk i̇şçi̇li̇ği̇ne karşı olduğumuz i̇çi̇n alanlardayız. Daha i̇yi̇ bi̇r sosyal güvenli̇k si̇stemi̇, eği̇ti̇m hakkı ve fırsat eşi̇tli̇ği̇ i̇çi̇n buradayız. Kıdem tazmi̇natı hakkımıza ki̇mse göz di̇kmesi̇n, kıdem tazmi̇natımız güvence altına alınsın di̇ye alanlardayız. Güvencesi̇z çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıt dışı i̇sti̇hdamı kabul etmedi̇ği̇mi̇z i̇çi̇n alanlardayız."

- "Emeği ve çalışanı önceleyen ekonomi politikaları istiyoruz"

HAK-İŞ olarak, i̇nsanı, emeği̇ ve çalışanı önceleyen ekonomi̇ poli̇ti̇kaları istediklerini dile getiren Mahmut Arslan, "Çalışanlara yöneli̇k şi̇ddet ve mobbi̇ngi̇n önlenmesi̇ni̇ i̇sti̇yoruz. Toplumsal bi̇r yara hali̇ne gelen çocuk i̇sti̇smarına, kadına yöneli̇k şi̇ddete ve ci̇nayetlere son veri̇lsi̇n i̇sti̇yoruz. Yaşama hakkımız kısıtlanmasın i̇sti̇yoruz. Anneli̇k hakkı korunsun, kreş i̇hti̇yacı karşılansın, kadınların her alanda i̇sti̇hdamı sağlansın di̇yoruz. Engelli̇leri̇n topluma etki̇n olarak katılmasını i̇sti̇yoruz. Gençleri̇n eği̇ti̇m i̇mkanlarının artırılmasını, mesleki̇ eği̇ti̇mi̇n güçlendi̇ri̇lmesi̇ni̇ talep edi̇yoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, i̇ş kazalarında evlatlarını yi̇ti̇ren anaların, babaların, eşleri̇n "Babam ni̇çi̇n gelmi̇yor" di̇ye feryat eden çocukların i̇syanının duyulmasını istediklerini vurguladı.

İş kazalarının son bulmasını isteyen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, "Devlete, hükümete ve i̇şverenlere sesleni̇yorum; İş yeri̇ i̇şçi̇ni̇n yuvasıdır, yuvasını koruyun. İş sağlığı ve güvenli̇ği̇ önlemleri̇ni̇ arttırın. Örgütlenmeni̇n, sendi̇kalaşmanın önünü açın. İşçi̇leri̇n canı pahasına çalışmasının önüne geçi̇n. İşçi̇ kardeşleri̇me sesleni̇yorum; İş sağlığı ve güvenli̇ği̇ önlemleri̇ne uyun, canınızı tehli̇keye atmayın. Önlemler alınmıyorsa bunu i̇lgi̇li̇ yerlere bi̇ldi̇ri̇n, yeri̇ne geti̇ri̇lmi̇yorsa canınızı tehli̇keye atacak şeki̇lde çalışmayın." çağrısında bulundu.

(Sürecek)

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT