Akşehir Belediye Başkanlığı taşınmaz ihale edecek

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 20.07.2023 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

Meydan Mahallesi 3638 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel G Blok -1. Kat 3 nolu Bağımsız Bölüm 102,30 m² İşyerinin satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.000.000,00 TL, geçici teminatı 60.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3639 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel G Blok -1. Kat 4 nolu Bağımsız Bölüm 82,77 m² İşyerinin satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.600.000,00 TL, geçici teminatı 48.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3642 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel H Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm 102,06 m² İşyerinin satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.700.000,00 TL, geçici teminatı 51.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3643 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel H Blok -1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm 75,62 m² İşyerinin satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.400.000,00 TL, geçici teminatı 42.00,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3645 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel I Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm ( G Blok Ek-1 ) 242,16 m² İşyerinin (Restaurant) satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.500.000,00 TL, geçici teminatı 105.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3668 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel J Blok -1. Kat 22 nolu Bağımsız Bölüm 97,42 m² İşyerinin (Kafe) satış ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.900.000,00 TL, geçici teminatı 87.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3673 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm 65,02 m² İşyerinin satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.300.000,00 TL, geçici teminatı 39.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3674 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm 54,86 m² İşyerinin satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.200.000,00 TL, geçici teminatı 36.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3613 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel parsel D Blok -1. Kat 7 nolu Bağımsız Bölüm 36,76 m² Deponun satış ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 300.000,00 TL, geçici teminatı 9.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3614 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel parsel D Blok -1. Kat 8 nolu Bağımsız Bölüm 4,96 m² Deponun satış ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 50.000,00 TL, geçici teminatı 1.500,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3632 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel parsel F Blok -1. Kat 16 nolu Bağımsız Bölüm 63,88 m² Deponun satış ihalesi saat 16:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 550.000,00 TL, geçici teminatı 16.500,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3615 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel D Blok -2. Kat 9 nolu Bağımsız Bölüm 36,76 m² Deponun satış ihalesi saat 16:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 250.000,00 TL, geçici teminatı 7.500,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3616 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel D Blok -2. Kat 10 nolu Bağımsız Bölüm 4,96 m² Deponun satış ihalesi saat 16:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 50.000,00 TL, geçici teminatı 1.500,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3633 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel F Blok -2. Kat 17 nolu Bağımsız Bölüm 34,79 m² Deponun satış ihalesi saat 16:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 250.000,00 TL, geçici teminatı 7.500,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3634 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel F Blok -2. Kat 18 nolu Bağımsız Bölüm 43,20 m² Deponun satış ihalesi saat 16:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 275.000,00 TL, geçici teminatı 8.250,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3635 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel F Blok -2. Kat 19 nolu Bağımsız Bölüm 14,40 m² Deponun satış ihalesi saat 17:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 90.000,00 TL, geçici teminatı 2.700,00.TL’dir.

Katılımcıların 20.07.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILNO1850686