1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Bakanlık aile ve toplumu mercek altına alacak
Bakanlık aile ve toplumu mercek altına alacak

Bakanlık aile ve toplumu mercek altına alacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu yıl içinde birey, aile ve toplum refahının artırılması amacıyla dezavantajlı kesimler başta olmak üzere bir çok araştırma ve proje hayata geçirilecek- Üniversiteli gençlerin madde kullanım alışkanlıklarıyla ilgil

A+A-

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birey, aile ve toplumu mercek altına alarak üniversiteli gençlerde madde kullanımı, ergenlik, emeklilik, yaşlılık ve Romanlar ile ilgili birçok konuda araştırma ve projeyi hayata geçirecek.

AA muhabirinin "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Performans Programı"ndan derlediği bilgilere göre, ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar bu yıl da yoğun bir şekilde sürdürülecek.

Bakanlık, Türkiye'deki nüfus ve aile değişim konularını karşılaştırmalı uluslararası ölçekte araştırmak amacıyla Generations&Gender Survey (GGS) projesini bu yıldan itibaren 3 yıllık aralarla aynı kişilere yönelik gerçekleştirecek.

Ailenin yapısını güçlendirmek amacıyla yapılması planlanan Nesiller ve Aile Araştırması ile sosyal güvenlik bütünlüğünün sağlanması, sosyal refah sisteminin modernizasyonu, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, gelecek nesillerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi gibi konularda üretilecek politika hedeflerine sürdürülebilir katkılar sunulması hedefleniyor.

- Ergen profili araştırılacak

Bireyin kimliğinin oluştuğu ergenlik döneminin, aile kurumu ve toplum hayatındaki önemi dolayısıyla "Türkiye'de Ergen Profili Araştırmaları İleri İstatistik Analizi" yapılacak.

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2008 ve 2013 yıllarında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan Türkiye'de Ergen Profili Araştırmalarının verilerine bakılarak genel eğilimlerin karşılaştırılması hedefleniyor.

- Türkiye'de yaşlılık ve emeklilik araştırılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde yürütülen Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) projesinin Türkiye ayağını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de sağlık, sosyo-ekonomik durum ve sosyal ilişkiler ile ilgili verilerin toplanması, kuşaklar arası ailedeki sosyal ve yapısal değişimin tespit edilerek sorun alanlarının belirlenmesi, emeklilik ve yaşlılık ile ilgili güncel doğru bilgiler edinilmesi ve bunların sonucunda politika geliştirilmesi amacıyla anket yapılması öngörülüyor.

SHARE, 50 yaş ve üzeri 85 binden daha fazla bireye ait, farklı disiplinler tarafından derlenmiş uluslararası sağlık, sosyoekonomik durum ve sosyal ilişkiler verilerinin toplandığı bir veri tabanından oluşuyor. Bu araştırmanın etüt çalışması, hanelerde yapılarak bu yıl saha uygulamasına geçilecek.

Daha önce 2006 ve 2011 yıllarında yapılan "Aile Yapısı Araştırması", Türkiye'deki ailelerin yapısını, bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerini ve bireylerin aile yaşamına yönelik değer yargılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

- Üniversite öğrencilerinde bağımlılık araştırması

Üniversite döneminde gençlerin madde kullanımıyla ilgili tutum ve davranışlarında ciddi sapmalar görüldüğünün belirlenmesi üzerine bakanlık, her 5 yılda bir düzenli olarak üniversiteli gençlerin madde kullanım alışkanlıklarıyla ilgili tutumlarını tespit edecek araştırma yapacak.

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sigara, içki, illegal ilaç kullanım alışkanlıklarıyla ilgili istatistiki verilerin toplanması ve bu veriler ışığında konunun psikolojik ve sosyolojik olarak incelenmesi amaçlanıyor. Bu incelemeler ışığında madde kullanımı ve bağımlılık türlerinin yaygınlığının tespit edilmesi ve bağımlılıkla ilgili koruyucu önleyici politikalara yönelik bilimsel bilginin üretilmesi hedefleniyor.

Aile yapısını güçlendiren temel etkenler de araştırılarak sonuçlara göre analiz yapılacak, aileye yönelik eğitimler ve Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) yaygınlaştırılacak.

ASDEP ile sorun yaşayan dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere tüm aile ve bireylere ulaşılarak, durumlarının incelenmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının çözümü ve gereksinim duydukları hizmetlerden yararlanmasına yönelik rehberlik, yönlendirme ile mesleki çalışmaların yapılması amaçlanıyor. ASDEP'in 81 ile yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmaya yönelik çalışmalar yapılması kapsamında açılan Sosyal Hizmet Merkezi sayısı da bu yıl sonunda 190'a çıkarılacak.

- AEP'te yeni modül geliştirilecek

Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yeni modüller geliştirmeyi amaçlayan bakanlık, ailelerin sorun çözme becerilerinin artırılarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için pratik bilgilerin ailelere ulaştırılmasını hedefliyor.

Boşanma Süreci Danışmanlığı Programı-Eğitimi, Basılı ve Görsel Eğitim Materyali Geliştirme Projesi başlatılarak, aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti yaygınlaştırılacak.

Bu doğrultuda boşanma sürecinde aile içindeki ilişki ve iletişim sorunları dahilindeki zorlu yaşam olayları ve krizle baş etme, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, evlilik sürecinde rehberlik ve danışmanlık, psikososyal sorunların etkileriyle baş etme ve çözümüne destek olunması, sosyal çevre ilişkilerinin güçlendirilmesi için bireylere, çiftlere, ailelere destek olunması hedefleniyor.

- Romanların topluma entegrasyonu kolaylaştırılacak

Toplam bütçesinin yüzde 85'i Avrupa Birliğince sağlanacak "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi" projesinin uygulamasına geçilecek.

Proje ile Romanların topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması hedefiyle sosyal koruma alanındaki kurumların kapasitelerinin artırılması, mekanizmaların işleyişine destek verilmesi ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlığın bilişim altyapısının elektronik ortamda güçlendirilmesi için hayata geçirilen "Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi" projesi ile de kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bakanlığın ana hizmet birimlerince çocuk, yaşlı, kadın, engelli, şehit yakınları, gaziler, aile ve topluma yönelik hizmetlerin etkin olarak elektronik ortamda yönetilebilmesi, anlık güncel veri temin edilmesi, verilerin tek bir tabanda toplanması, sağlıklı istatistiklerin oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında bu yıl içerisinde, Sosyal Hizmet Başlatma Modülü, Çocuk Hizmetleri Modülü, Kadın Hizmetleri Modülünü geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi planlanıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT