Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nden ilan

T.C. KONYA 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/174 Esas

KARAR NO : 2023/876

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2023 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, 4 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Cafer ve Melike oğlu, 02/02/2004 doğumlu, Konya, Ereğli, Talatpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı FERDİ PERKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.02.2024

Müşerref YAVUZ
Yazı İşleri Müdürü
73995
e-imzalıdır

Hasan ÇELİK
Hakim
107621
e-imzalıdır

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995957