Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği'nden ilan

T.C.

KONYA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .13011820-2017/659-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2023/734

İLAN

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanık KASIM EL AHMED hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda sanığın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/09/2023 tarihli karar ile Haşim ve Vadha oğlu, 01/01/1997 doğumlu, sanık KASIM EL AHMED hakkında BERAATİNE kararı verildiği, söz konusu kararın ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli kararın ve katılan vekili Av. Emine Seçilmiş KARATAŞ'ın istinaf başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile istinaf talebinde bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 15.11.2023

Yazı İşleri Müdürü 104339

Hakim 212271

5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre E-İmza İle İmzalanmıştır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934607