Konya 5. İcra Dairesi Ödeme Emrinin ilanen Tebliği

T.C.

KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2022/3986 ESAS

ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2022/3986

ALACAKLI : MEHMET SUNAY, 53740299852 TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Cengiz Gökpınar

Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. Bey Plaza B Blok No:5A/302 Karatay / KONYA

BORÇLU : VALENTYNA GORDİYENKO, 21142640190 TC Nolu,

Feritpaşa Mah. Nalçacı Cad. Oba Sitesi Y2 No:11 Selçuklu / KONYA

BORÇ MİKTARI : 259.709,66 TL.

Borçlunun adreslerine gönderilen tebligatların tamamının bila tebliğ olarak dosyamıza iade edildiği, tüm araştırmaların ilgili birimlerden yapıldığı, borçlu Valentyna GORDİYENKO' nun adresinin tespiti için kolluk kuvvetlerine yazıldığı ancak olumsuz cevap verildiği anlaşılmakla işbu Örnek 7 Ödeme Emrinin 7201 Sayılı Kanunun 28.Madde ve mahsus yönetmeliğin 48. Maddesi gereği ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu icra emrinin tebliği (ilanı) tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içerisinde tüm borcu ve masraflarını ödemeniz, bu süre içinde ödeme yapmadığınız veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına ilişkin karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği ilanen tebliğ olunur. 07/06/2023

Ceren YÖRÜK

İcra Müdür Yardımcısı

293575

#ilangovtr BASIN NO: ILNO1849559