Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu gayrimenkul satış ilanı

Örnek No:55*

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/264 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/264 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 9 MAHALLE Mahalle/Köy, 13906 Ada, 1 Parsel, 6.kat 68 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Nişantaşı Mahallesi, Büyüktekke Sokak No: 2/17 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 81100/3484517

İmar Durumu : Ana taşınmaz 10 kat ticaret sahasına isabet etmektedir. Parsel İmar uygulaması görmüş imar parselidir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:30

22/03/2024
Seyit Ali TAŞKIRAN
Satış Memuru
104357
E imzalı

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02012291