Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan ilan

Örnek No:55*

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/286 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/286 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BAŞARAKAVAK Mahalle/Köy, 148 Ada, 51 Parsel, kargır iki katlı ev ve ahır nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Başarakavak Mahallesi, 25105. Sokak, No: 11 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 384,46 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında 3 kat Mesken ve Yol sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BAŞARAKAVAK Mahalle/Köy, 161 Ada, 17 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Başarakavak Mahallesi, Mezaraltı Mevkii Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.454,49 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama İmar planında ayrık nizam 3 kat Mesken ve Yol sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:45

22/03/2024
Seyit Ali TAŞKIRAN
Satış Memuru
104357
E imzalı

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02012563