Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan ilan

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

(Terekenin Tasfiyesi)

24/05/2024

Sayı : 2024/15 Tereke Satış

Konu : Muammer Nur hk Tasfiyenin başladığına ilişkin

İ L A N

Konya ili, Karatay ilçesi, Büyükburnak mah, 97 Cilt, 4 hane ve 83 sırada nüfusa kayıtlı İsmail ve Fatmana oğlu, 1958 doğumlu, 565*****156-TC Kimlik numaralı 05/12/2023 tarihinde vefat eden müteveffa MUAMMER NUR'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/4437 esas ve 2023/3976 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038655