1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Tbmm'de Bu Hafta
Tbmm'de Bu Hafta

Tbmm'de Bu Hafta

Meclis, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içinde kalması, akaryakıt kaçakçılığına yüksek cezalar verilmesi gibi önemli düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek

A+A-

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Meclis, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içinde kalması, akaryakıt kaçakçılığına yüksek cezalar verilmesi gibi önemli düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 52 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni 11. maddeden itibaren görüşecek.

İki bölümden oluşan teklife göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınacak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.

Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek, tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ticari veya sınai faaliyette bulunabilecek.

Altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak.

Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak yerli üretimin artmasına katkıda bulunulacak.

26 API gravitesi altındaki petroller için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri tarif etmekte kullanılan "Arap Heavy" petrolü yerine hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat dalgalanmalarında daha dengeli davranması sebebiyle "Ras Gharib" Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alınacak.

Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiillere yüksek cezalar verilecek. Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan şirketler, para cezasından önce ihtar edilecek. İhtara rağmen aykırı durumunu gidermeyenlerin işleri geçici olarak durdurulacak, devamında düzeltmeyenlere ise para cezası uygulanacak.

Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan, yetkisiz olarak ölçü aletlerinin muayenesini, tamirini yapan, uygun olmayan ölçü aletlerini imal ve ithal eden, satan kişiye idari para cezası verilecek.

Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması, LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması durumlarında sorumlulara, 550 bin liradan az olmamak ve 1 milyon 500 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanacak.

Ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 200 lira ceza uygulanacak.

Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veya kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Enerji üretim, iletim, dağıtım tesislerine ait izinler, talep edilmesi halinde son ödenen arazi izin bedeli, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 99 yıla kadar uzatılacak.

- Komisyonlar

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, 13 Şubat Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 Raporu görüşülecek.


HABERE YORUM KAT