Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturuyor

Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturuyor

Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'inin kadınlardan oluştuğu belirlenirken, genel olarak kadınların erkeklerden 5.4 yıl daha uzun süre yaşadığı hesaplandı. Araştırmaya göre, kadınların mutluluk oranı yüzde 57.0 iken, erkeklerde bu oran yüzde 47.6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 'İstatistiklerle Kadın 2019' çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 41 milyon 721 bin 136 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 433 bin 861 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor

Hayat tabloları, 2016-2018 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78.3 yıl, kadınlarda 81.0 yıl, erkeklerde 75.6 yıl oldu.

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl oldu.

Sağlıklı yaşam süresi Türkiye'de toplamda 58.3 yıl, kadınlarda 56.8 yıl ve erkeklerde 59.9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3.1 yıl daha uzun olduğu görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı yüzde 84.5

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2018 yılları arasında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81.1 iken 2018 yılında yüzde 90.1 oldu.

 

En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında, kadınlarda yüzde 72.6, erkeklerde yüzde 89.8 olan bu oran, 2018 yılında sırasıyla yüzde 84.5 ve yüzde 95.9 oldu.

En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 yılında yüzde 9.8 iken 2018 yılında yüzde 19,9 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı yüzde 7.6, erkeklerin oranı yüzde 12.1 iken bu oran 2018 yılında kadınlarda yüzde 17,5, erkeklerde ise yüzde 22.4 oldu.

En yüksek kadın istihdam oranı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47.4 olup bu oran kadınlarda yüzde 29.4, erkeklerde ise yüzde 65.7 oldu.

En yüksek istihdam oranı, 2018 yılında yüzde 55.3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30.5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 40,4 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, yüzde 75.0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda yüzde 11.9, erkeklerde yüzde 50.8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014 yılında yüzde 59.8 iken 2018 yılında yüzde 60.5 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2018 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26.5, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 90.4 olduğu görüldü.

Kadınların çalışma hayatında kalma süresi 6 yılda 2.3 yıl arttı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; çalışma hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda 16.7 yıl, erkeklerde 37.7 yıl iken 2018 yılında çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19.0 yıl, erkeklerde 39.3 yıl oldu.

Erkeklerin yıllık ortalama brüt kazancı daha fazla

Kazanç Yapısı Araştırması, 2018 sonuçlarına göre; 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 001 TL oldu. Bu değer, kadınlar için 46 bin 208 TL, erkekler için 50 bin 297 TL olarak tahmin edildi.

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde; en yüksek aylık ortalama brüt ücretin 7 bin 492 TL ile 'bilgi ve iletişim' ekonomik faaliyet kolunda olduğu görüldü. Bu sektörü, 6 bin 559 TL ile 'finans ve sigorta faaliyetleri' sektörü izledi.

En düşük aylık ortalama brüt kazanç ise 2 bin 872 TL ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe elde edildi. Bunu 2 bin 999 TL aylık ortalama brüt kazanç ile "idari ve destek hizmet faaliyetleri" sektörü izledi.

 

Ekonomik faaliyet koluna göre elde edilen brüt kazanç cinsiyet ayırımında incelendiğinde; en yüksek aylık ortalama brüt ücretini, kadınların 6 bin 428 TL ile 'finans ve sigorta faaliyetleri' sektöründen, erkeklerin 7 bin 974 TL ile 'bilgi ve iletişim' sektöründen elde ettiği görülürken en düşük aylık ortalama brüt ücretini,  kadınların 2 bin 663 TL ile erkeklerin ise 2 bin 974 TL ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründen elde ettiği görüldü.

Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha düşük ücret aldı

Kazanç Yapısı Araştırması 2018 sonuçlarına göre; cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda ve tüm eğitim düzeylerinde erkek ücretinin lehine gerçekleşti. Cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda yüzde 7.7 oldu. Bu fark, en fazla yüzde 28.8 ile meslek lisesi mezunu erkekler ve kadınlar arasında görülürken en az fark yüzde 14.3 ile lise mezunu erkekler ve kadınlar arasında oldu.

İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri Araştırması 2019 sonuçlarına göre; istihdamda olanların yüzde 41.5'i zaman baskısı altında çalıştığını belirtirken yüzde 58.5'i zaman baskısı olmadan çalıştığını ifade etti. Zaman baskısı altında çalıştığını belirten kadınların oranı yüzde 39.0 iken bu oran erkeklerde yüzde 42.7 oldu.

Kadın milletvekili oranı yüzde 17.3 oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2019 yılında 589 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 102, erkek milletvekili sayısının ise 487 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında yüzde 9,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 17.3 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25.0, erkeklerde 27.9

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2019 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25.0 iken erkeklerin 27.9 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28.4 yaş, erkeklerde 31.1 yaş ile Tunceli oldu. En düşük olduğu iller ise kadınlarda 21.9 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26.0 yaş ile Şanlıurfa.

Kadınların yüzde 14.3'ünün eğitim seviyesi eşlerinden daha yüksek

ADNKS sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2018 yılında kadınların yüzde 41.2'sinin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise yüzde 14.3 olduğu görüldü.

Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 43.1, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1.5 oldu.

Kaba boşanma hızı binde 1.88

Boşanma istatistiklerine göre; 2019 yılında kaba boşanma hızı binde 1.88 oldu.

İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2.95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2.88 ile Antalya, binde 2.71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.25 ile Hakkari. Bu ili binde 0.33 ile Siirt ve Muş izledi.

Cep telefonu kullanan kadınların oranı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan üç aylık dönemde, 16-74 yaş grubundaki bireylerin cep telefonu kullanım oranı yüzde 93.5 oldu. Bu oran, kadınlarda yüzde 90.2, erkeklerde ise yüzde 96.9 olarak gerçekleşti.

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2018 yılında Türkiye genelinde ölüm nedenleri incelendiğinde ilk sırada yüzde 38.4 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer alırken, ikinci sırada yüzde 19.7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 12.5 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı.

Cinsiyete göre ölüm nedeni istatistikleri incelendiğinde; sıralamada kadın erkek arasında önemli bir fark gözlenmezken, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren kadınların erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Buna göre; ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden kadınların oranı yüzde 42.2 iken erkeklerin oranı yüzde 35.3 oldu.

Kadınlar erkeklerden daha mutlu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52.4 oldu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 57.0 iken erkeklerde bu oran yüzde 47.6 oldu.

Evli bireylerin yüzde 55.6'sının, evli olmayan bireylerin ise yüzde 45.1'inin mutlu olduğu görüldü. Evli kadınların yüzde 60.2'si, evli erkeklerin yüzde 50.6'sı mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan kadınların ise yüzde 49.1'i, evli olmayan erkeklerin yüzde 41.3'ü mutlu olduğunu ifade etti.

  

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.