1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor (5)
Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor (5)

Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor (5)

Tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere tasfiye halinden çıkarılıyor- İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, A

A+A-

TBMM (AA) - Tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere tasfiye halinden çıkarılıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna ek madde ekleniyor.

Buna göre, kanunun geçici maddesi uyarınca tasfiyeye giren "Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi", "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi" adı altında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasının ardından, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye halinden çıkacak.

Tasfiyeden çıkan Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar, Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçecek.

Banka, faaliyet izni alıncaya kadar, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürecek.

- "Bankanın herhangi bir borcu kalmadı"

Teklifin gerekçesinde, tasfiye başlangıcında toplam 16 bin 116 olan borçlu sayısından, 10 bin 492'si tahsil edilerek tasfiye edildiği ve 31 Aralık 2016'da itibarıyla borçlu sayısının 5 bin 624'e düştüğü belirtildi.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 5 bin 624 borçluya ait 1 milyar 269 milyon liralık toplam kayıtlı alacak tutarının, 44 adette 321 milyon liralık kısmının protokole bağlandığı, kalan 5 bin 580 borçludan 948 milyon liralık alacak tutarının tahsili için yasal takip işlemlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

Tasfiyenin başlangıcından, 31 Aralık 2016'ya kadar yapılan toplam tahsilat tutarının ise 2 milyar 382 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Bankanın Hazineden sonra gelen diğer alacaklılara olan borçlarını ödemeye başladığı ve bunların dışında bankanın herhangi bir borcunun kalmadığı ve borç tasfiyesi işleminin tamamlandığı vurgulandı.

- 130 yıllık sorun gideriliyor

İlgili kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılan İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi'nin yerleşim alanında, üzerlerinde vatandaşlara ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hazineye ait taşınmazların yüzölçümü 5 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

Bu alanların 19 Temmuz 2003'ten önce kullanılıyor olması ve kullanımının halen devam etmesi şartı aranacak. Ayrıca düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, teklifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekecek.

Böylece, bu köyler ile mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyete ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

- Yeni yatırımcıların önü açılıyor

Bakanlar Kurulu, vergiye uyumlu mükelleflere mali yüklerini azaltarak borçlarını ödeme imkanı sağladığı tecil imkanından, SGK'nın takip edilen alacakları için de uygulatmaya ve uyumlu prim borçlu kriterlerini belirlemeye yetkili olacak.

Teklif, çeşitli sebeplerle işletmeye geçmemiş veya geçememiş elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisansların/lisansların sonlandırılmasında esneklik sağlanarak, yeni yatırımcıların önlerinin açılmasına imkan sağlıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre, mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde kuruma başvurmaları halinde önlisansları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilecek.

(Sürecek)

HABERE YORUM KAT