Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dilekçe Hakkı Çalıştayı'nda Konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dilekçe Hakkı Çalıştayı'nda Konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğiyle milli iradenin üstünlüğü ilkesini demokrasimizin tam merkezine yerleştirdik. Güçlenen demokrasimiz ve çeşitlenen hak arama mekanizmaları bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da verimli şekilde iş

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milli iradenin üstünlüğü ilkesini demokrasinin merkezine yerleştirdiklerini belirterek, "Güçlenen demokrasimiz ve çeşitlenen hak arama mekanizmaları bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da verimli şekilde işlemektedir." dedi.

Oktay, TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dilekçe Hakkı Çalıştayı'nın açılış töreninde konuştu.

Kamu idaresinin işlem ve eylemlerinin yargı yolunun yanı sıra hukuk devleti ilkesinin gereği olarak idari yollardan da denetlenmesinin önemine işaret eden Oktay, "Dilekçe hakkı, sorulara cevap alma imkanı sunarak bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneriler ile de demokratik katılımı sağlayan siyasal bir haktır. Vatandaşlar yönetimin işleyişine ilişkin dilek ve şikayetlerini dilekçe hakkı aracılığıyla ileterek, yönetimi doğrudan etkileme imkanını kullanır." diye konuştu.

Oktay, yönetim geleneklerinde her bir insanın idareyle yakın ilişki kurmasına ve gönlünün idareden razı olmasına önem verildiğinin altını çizerek, Türk devletlerinde ve Osmanlı'da, vatandaşların şikayet ve isteklerini iletebilmesi için birçok sistem ve kurum bulunduğunu anlattı.

Tarihi tecrübelerden gelen ferasetle devlet ile millet arasındaki güçlü bağa sahip çıktıklarını belirten Oktay, vatandaşlarla yönetimin tüm erkleri arasındaki iletişimin ve vatandaşın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem verdiklerini vurguladı.

Oktay, Şeyh Edebali'nin ifade ettiği "insanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü düstur edindiklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda 70 yıllık çok partili demokrasi tecrübemiz ve kişiyi önceleyen hukuk külliyatımızla 'vatandaş ve temsil odaklı' bir içtihat birikimine de sahibiz. Kamu idaresinde de Meclis çalışmalarında da önceliğimiz, ülkemize ve milletimize karşı duyduğumuz sorumluluktur. Bu sorumlulukla geçtiğimiz 17 yılda devlet yapımızı insan onurunu ve temel hakları merkeze alacak şekilde yeniden tasarladık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdikleri köklü reformlarla demokrasinin aksayan yönlerini iyileştirdiklerini ve iyileştirmeye devam ettiklerini belirten Oktay, bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmenin her zaman temel gayeleri olduğunu dile getirdi.

Oktay, vatandaş odaklı yaklaşımlarının yansıması olan Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) kurduklarını, dilekçe hakkı kullanımını etkin hale getirmenin yanı sıra Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nu da yürürlüğe koyduklarını hatırlattı.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilecekleri iletişim mekanizmaları oluşturduklarını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğiyle milli iradenin üstünlüğü ilkesini demokrasimizin tam merkezine yerleştirdik. Güçlenen demokrasimiz ve çeşitlenen hak arama mekanizmaları bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da verimli şekilde işlemektedir. Şu anda her bir erkin bağımsız yapısıyla birlikte karşılıklı denetim görevinin gereği olarak dilekçe hakkı çerçevesinde sorumluluğu bulunuyor. TBMM, vatandaşlarımızın doğrudan yaptığı başvuruları Dilekçe Komisyonu eliyle inceleyerek tavsiye kararları veriyor. Geçtiğimiz yıl Dilekçe Komisyonunun e-dilekçe sistemine 11 bin 73 yeni kullanıcı kaydolmuştur."

KDK'nin, idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden ele aldığını, araştırdığını ve idareye önerilerde bulunduğunu aktaran Oktay, CİMER'in başvuruların ilgili kurumlara intikali ve cevapların başvurana iletilmesinde bir köprü ve izleme kurumu olarak görev üstlendiğine dikkati çekti.

Oktay, CİMER'in başvuruları değerlendirmekle değil, idareye yapılan başvuruların etkin, süratli ve doğru şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında CİMER'e 3 milyonu aşkın başvuru yapılmış, bu başvurulara ortalama 14 gün içinde cevap verilmesi sağlanmıştır. Yasama organına yapılan başvurularda idare, incelenen ve tavsiye kararlarıyla yönlendirilen konumundadır. Yasama organı ise başvuranla idare arasında tarafsız ve uyuşmazlığın çözümünden yana durumdadır. Mevcut kuvvetler ayrılığı, erklerin böyle makul bir denge içinde faaliyetlerini yürütmelerine imkan sağlamaktadır. Yasama, yürütme ve yargının kendi içlerinde bağımsız olmalarının yanında devletin başı olan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde erkler, eş güdüm içinde çalışmaktadır. Biz de bu anlayışla, tüm kurumlarımızın ahenk içinde çalışmaları için gayret gösteriyoruz."

- "Gelen her şikayet ve öneri fırsat"

Fuat Oktay, vatandaşların tüm beklentilerinin hassasiyetle incelenmesi, dilekçe hakkı kapsamında gelen her bir şikayet ve önerinin, kamu yönetiminde kalitenin geliştirilmesi için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Milletin, yönetimi, uygulamadaki bir sorunun çözümü için her türlü iradeyi ortaya koyan ve mesafe kat eden kadrolara teslim ettiğini belirten Oktay, TBMM'nin var olan sorunları çözerek milletin önünü açan iradesine ve gücüne inancının tam olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sorunları demokrasinin imkanlarıyla çözerek ilerlemeye dayanak oluşturduğunu dile getirerek, "Sistemi etkin yönetim anlayışı ve toplumumuzun dinamikleri doğrultusunda sürekli güncelleyecek ve geliştireceğiz. Bu açıdan da vatandaşlarımızın dilekçe hakkını kullanarak verdiği geri bildirimler son derece önemlidir. Dilekçe mekanizmasında eğilimleri doğru analiz ederek hem yasama hem yürütmenin çalışmalarına katma değer sağlamak mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizlere düşen, dilekçe hakkı kullanımının kolaylaştırılmasıdır"

Dijital Türkiye'yi hızla hayata geçirdiklerini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bu dönemde, dilekçe hakkı kapsamında bilgi edinme talebi, öneri, dilek ve şikayet başvuru kayıtlarının dijital ortamda alınması, analizi, takibi ve saklanması büyük önem arz etmektedir. Bizlere düşen, dilekçe hakkı kullanımının kolaylaştırılmasıdır. Buradan ilgili tüm kurumları vatandaş odaklı yönetim ilkemizi dikkate alarak vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri daha etkin şekilde idari süreçlere dahil etmek için katkı vermeye davet ediyorum. Çalıştayın ilerleyen kısmında her bir kurumumuzdan kendi sorumluluk alanında sunabileceği katkıyı somut öneriler ile ortaya koymalarını bekliyoruz. Bu doğrultuda CİMER sistemi için yürütülen revizyon çalışmalarının ve mevcut tecrübenin paylaşılmasının önemli olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, başvurularda mükerrerliğin önüne geçecek ve isabetli erişimi artıracak çevrimiçi çözümler sunmaya devam edecektir."

- "Mutabakatlara sahada uyulmadığına şahitlik ediyoruz"

Oktay, bölgede ve dünyanın birçok yerinde gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çeviren milyonlarca insan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gönül coğrafyamızdaki hiçbir kardeşimize sırtımızı dönmeyeceğimiz gibi hemen yanı başımızda yaşanan gelişmelere de duyarsız kalmadık, kalamayız. Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye'de yaşanan insani krizde çatışmaları önlemek, sınır güvenliğimizi sağlamak, aynı zamanda göç ve insanlık dramının önüne geçmek için çetin bir mücadele veriyor. Masada varılan mutabakatlara sahada uyulmadığına ne yazık ki hep birlikte şahitlik ediyoruz. Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her platformda ifade etmemize rağmen barış çabaları, bölgede terörden beslenen odaklar tarafından baltalanıyor."

Fuat Oktay, geçen hafta gerçekleşen saldırının acısı tazeyken bu hafta da rejimin İdlib'deki hain saldırısında 5 askerin şehit düştüğünü hatırlatarak, şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde gerekenleri kararlılıkla yapacaklarını vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın da bugün grup toplantısında ifade ettikleri gibi sahadaki gerçeklere bakarak gereğini yapacağız. Bizimle omuz omuza mücadele eden Suriyeli kardeşlerimizle birlikte rejim güçlerini hızla Soçi Muhtırası sınırları dışına çıkartmaya kararlıyız. Ülkemizi hedef almaya cüret eden kim olursa olsun bedel ödetmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Bu duruşumuzdan asla ve asla ödün vermeyeceğiz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bundan sonra da vatandaşların aktif katılımlarını destekledikleri yönetim anlayışıyla kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu düşüncelerle dilekçe hakkının kullanımında süreç, uzmanlaşma ve koordinasyon gibi hususların gözden geçirilerek geliştirilmesi ve etkinleştirilmesini amaçlayan çalıştayın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.