1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. TÜBİTAK Destekleri
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

TÜBİTAK Destekleri

A+A-

Bu hafta sizlerle TÜBİTAK destek programlarından TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) hakkında bilgiler aktaracağım

TÜBİTAK, endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi  ilişkilerini gerçekleştirmek ana hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesi sürecine katkıda bulunuyor.

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) Teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI GENEL OLARAK AŞAĞIDAKİ KONULARDAN OLUŞMAKTADIR.

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TEKNOGİRİŞİM DESTEKLEME PROGRAMI

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Kapsam: Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Destek Türü ve Oranı : %60’a varan oranlarda hibe

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Başvurabilir?

• Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

• Sanayi Odası,

• Ticaret Odası,

• Ticaret ve Sanayi Odası,

• İhracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan

(Üniversite, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

 

PROJE PAZARLARI NEDİR?

Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi

yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,

• proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,

• arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,

• üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif

katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam

oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI

Amaç: Üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere  aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak

Destek Kapsamı:

Projenin niteliğine göre değişmekle beraber,

Destek Oranı: %75

Proje üst sınırı: 1.000.000 TL

Ek Destekler: Ayrıca projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele yapılacak olan proje teşvik ikramiyesi ve üniversite/kamu araştırma kurumuna yapılacak olan proje kurum hissesi ödemeleri yapılır.

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Destek Konusu: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,

ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’lerce yürütülen projeler.

Destek Kapsamı:

Destek Üst Limiti: 500.000 TL

Destek Süresi: 18 ay

Destek Oranı: % 75

TEKNOGİRİŞİM DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç: Girişimcilerin, teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdama yönelik kullanması.

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç:

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Destek Kapsamı

Destek Oranı: büyük ölçekli firmalarda en fazla % 60, KOBİ’lerde en fazla % 75

Destek Süresi ve proje bütçesinde kısıtlama yoktur

İnternet Sitesi : http://www.tubitak.gov.tr/

Başvurular: Proje başvuruları ve destek talebine yönelik dönemsel başvuruları elektronik

ortamda https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi)  üzerinden alınmaktadır.

Buradan bir hatırlatma yapalım KKYDP ve MEVKA hibe programlarına proje hazırlayan ve hazırlamayı düşünenler önümüzdeki hafta dosyalarınızı teslim etmeyi unutmayınız.

Bir sonraki yazımızda (ARDEB) programlarını işleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT