1. YAZARLAR

  2. Halil Özkan

  3. Tükenmeyen prestij
Halil Özkan

Halil Özkan

Yazarın Tüm Yazıları >

Tükenmeyen prestij

A+A-

10 Kasım deyince her Türk evladının, Türk milletinin aklına büyük önderin ebedi hayata intikal ettiği o gün akla gelir. Atatürk kelimesi sadece bir isimden ibaret değildir. Atatürk deyince akla dünyaya diz çöktüren lider, saygı, hoşgörü, deha, vatan ve millet aşkı, cefakâr, fedakâr akla ilk böyle anlamlar geliyor.

Devletimizin kurucusunun bize bıraktığı her karışı kan ile sulanmış olan kan ve canla alınmış olan Türkiye ve ilkeleriyle daima hatırımızda ve gönlümüzde olacaktır.

Her ülkenin bu zamana kadar vatanının bu günlere gelmesini sağlayan büyük isimler, büyük kahramanlar vardır.

Bizim de ülkemizden çıkan en nadide liderlerden biride Ulu Önder Başbuğ Atatürk’tür. Ne büyük bir kayıptır ki bu yüce insanı 10 Kasım 1938’de saatler dokuzu beş geçeyi gösterirken kaybettik. Bilge liderimizi kaybetmenin verdiği büyük bir acıyı ölüm yıl dönümünde siren sesleri ile bir kez daha yaşıyoruz. Atatürk’ü sadece 10 Kasım’dan 10 Kasım’a anmamalıyız. Atatürk bedenen bu diyardan göçmüş gitmiş olabilir fakat düşüncüleri, akımları, fikriyatı halen yaşamaktadır. Bizlere düşen onun güttüğü davayı elimizden geldiğince sürdürebilmektir.

Atatürk’ü görmedik, tanımadık ama Atatürk; "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Ben başkalarının yaptığı ilkelere değil, ancak kendi ilkelerime uyarım. Ben ölürsem soylu milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim; bununla gönlüm rahat" diyor. Atatürk’ü anlamak ve hissetmek istiyorsak onun ilkeleri inisiyatifinde, ülkemizi geliştirelim.

Türk Milleti olarak Atatürk’ün Türk Halkı’na kazandırdığı değerleri unutmamalıyız

Ne diyordu Atatürk;

•Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.

•Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

•Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

•Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.

•Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.

•Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.

Bütün ümidim gençliktedir. Bir Türk dünyaya bedeldir

Türk milleti işte böyle yüce bir lideri kaybetti.

Atatürk yeni ülkenin temellerini atarken birçok alanda yenilik yapmıştır bu yenilikleri hayatı boyunca sürdürmüştür. Onun yaptığı devrimler sayesinde Türk toplumu ayakta kalabilmiştir.

Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Arap alfabesini kaldırıp, Latin alfabesine geçilmiştir.

Türkçe’nin korunması için, geçmişimizin unutulmaması için Türk Dil ve Tarih Kurumu’nu kurmuştur.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı getirerek onlarında söz sahibi olduğunu göstermiştir.

Halifeliği son vermiştir. Tekkeleri, zaviyeleri ve türbeleri kapatmıştır.

Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. Şapka ve kıyafet kanunu çıkarmıştır. Modern anlamda yenilik olarak fesler yerine şapka getirmiştir.

İsim, lakap benzerliklerinde sorun çıkmaması için Soyadı Kanunu çıkarmıştır.

Evrensel olarak kullanılan takvim, saat ve uzunluk ölçülerini getirmiştir.

O’NUN İLKE VE İNKILÂPLARI TÜM CİHANA ÖRNEK OLDU

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık bu alandaki yenilikler adeta Türk Milletini yeniden dirilişe sürükledi.

Her Türk halkının görevi; Ata’sını sadece ölüm yıl dönümünde değil her zaman onun gerçekleştirdiği akımlarını, ilkelerini, devrimlerini, saygınlığını anmak ve sonraki nesillere anlatmaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar