1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. EYLEM PLANI VE TEŞVİKLER
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

EYLEM PLANI VE TEŞVİKLER

A+A-

Eğitim, istihdam, ticaret, imalat sanayi ve enerji gibi birçok konuda etkili ve köklü revizyonlar öngören 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı, endüstri camiasına yönelik kapsamlı reform ve değişiklikleri içeriyor. Eğitimden istihdama, inovasyondan sanayi politikalarına kadar çeşitli segmentlerde belirli periyotlar baz alınarak oluşturulan plan, ekonominin önünü açacak ve sektörlerde verimliliği tesis ederek, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu gelişmelerin gerçekleşmesine aracı olacak.

Eylem Planı’nda 3 ay içinde istihdamdan sanayiye pek çok alanda revizyon yapılması öngörülüyor. Plana göre, imalat sanayideki makine teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getiriliyor. Böylece sektörde faaliyette bulunan firmaların kapasite ve verim artışı gerçekleştirmelerine olanak tanınacak.

İlk 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek reformlardan en dikkat çekici olanlardan bir diğeri ise, öncelikli dönüşüm programı tasarıları. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ekseninde etkisi artırılacak olan Öncelikli Dönüşüm Programları, Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu, Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu, Lojistik Koordinasyon Kurulu, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulu genelgeleriyle hayata geçirilecek.

Eylem Planı’nın 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek reformları ise çeşitlilik gösteriyor. Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde ‘e-devlet’ stratejisinin hayata geçeceğinin ifade edildiği plan, böylelikle e-ticaretin daha güvenli bir şekilde seyretmesine olanak tanıyacak. Kalkınma ajanslarının denetim ve mali altyapılarını iyileştirmeyi öngören, Ar-Ge- yenilik ve verim odaklı büyümeyi teşvik eden ve Aktif İşgücü Programları Projesi için test modeli geliştirecek olan 64. Hükümet, OSB camiasını ilgilendiren önemli gelişmelerde programın içerisinde yer aldı. Plan ile OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak. Eylemle ilgili TOBB, KOSGEB ve ilgili kurum/kuruluşlar muhatap alınacak.

İstihdama yönelik çeşitli reformların yer aldığı Eylem Planı’nda, eğitim-istihdam bağlantısının kurulabilmesi için 1 yıl içerisinde atılacak çeşitli adımlar öngörülmekte. Kamu alım garantisini tesis edecek yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek. Oyuncak sektörüne ve e-ihracata yönelik strateji dokümanları hazırlanacak. Gençlere 100 bin lira kredi desteği verilecek ve kendi işini kurmak isteyen gençlere ise 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilecek ve girişimciliğin önündeki tüm engeller teker teker kaldırılacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT