1. HABERLER

  2. KÜLTÜR-SANAT

  3. MAARİFİMİZ VE GELECEĞİMİZ
MAARİFİMİZ VE GELECEĞİMİZ

MAARİFİMİZ VE GELECEĞİMİZ

Memiş Okuyucu’nun eğitimle ilgili önemli kitabı üzerine Nazlı Daşçı yazdı

A+A-

Küreselleşme içerisinde dönüşen ve değişen dünyamızda incelenmesi gereken en temel konulardan birisi eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi hem çağdaş pedagoji bağlamında, hem de milli pedagoji bağlamında incelenmelidir.

Ancak bu şekilde küresel düzenin meydana getirdiği dönüşümlerin getirmiş olduğu değişimleri idrak etmek mümkün hale gelecektir. Mevcut eğitim sistemimizde var olan temel problemler tespit edilmeli ve çözmek için yeni hedefler belirlenip bu hedefler üzerine pratik adımlar atılması gerekmektedir. Bu bağlamda Memiş Okuyucu’nun Maarifimiz ve Geleceğimiz isimli eseri kapsamlı bir araştırmanın neticesinde işte bu temel problemler ve çözümleri üzerine fikir ve analizler ortaya koyan, ufuk açıcı bir eser olarak ortaya çıkmıştır.

Öncelikle  Okuyucu,talim, terbiye ve maarif gibi kavramların dönüşümünü açıklayarak, değişimin kavramsal çerçevesini ortaya koymaya çalışmıştır.

Hem değişim hem de dönüşüm bağlamında geleceğimiz dediği çocuklar için ‘nasıl olmalıdır’ sorusunun cevabını aradığı bir çalışma ortaya çıkarmıştır yazar. Çünkü gelecekten kast ettiği şey özgür, kimlik ve kişilik sahibi olan ve bir birey olmanın sorumluluğunu maddi sahada olduğu kadar manevi alanda da hisseden, ahlaklı bir gençliktir. Böyle bir şahsiyet ortaya çıkarabilmek için milli bir eğitim alanına ve milli bir eğitim felsefesine ihtiyacımız vardır. Milli bir kişilik tasavvuru yaparken aynı zamanda da eğitim alanının ne kadar milli olduğuna ve bu eğitim sisteminin hangi ideallere yöneldiğini kapsamlı analizler ile incelemiştir. Dünyadaki eğitime dair birçok istatistiksel veriyi, ülkemizin bulunduğu sıralamalar ile mukayeseli bir şekilde ortaya koymuş, bize mania oluşturan engelleri de bu çalışmada ortaya çıkarmıştır.

Memiş Okuyucu’nun ortaya koymuş olduğu bu çalışma, sadece ’felsefesizliğimize’ değil aynı zamanda tarih, sosyoloji, edebiyat gibi daha birçok alanda olan hedeflerimize dair hem eleştiri, hem de öneriler getiren bir çerçeve çalışma niteliğindedir.

Yazarın kendi ifadeleriyle “bilgi toplumu oluşturabilmenin, yeryüzünde güçlü ve eğitimli bir ulus/millet olabilmenin yolu; bilgili ve bilge insanlar yetiştirecek bir eğitim/maarif sistemi kurmaktan geçmektedir.’’ Bu amaç doğrultusunda yazmış olduğu bu eserinde, doğu batı arasındaki medeniyet ve insan modellerine de yer vermiştir. Günümüz realitesi penceresinden sorduğu sorulara ideal alandan cevaplar bulmuş ve örnekler vermiştir. Eğitime ana pencereden bakarak, sağlam bir paradigma oluşturmaya çalışmıştır.  Bu ana pencereden ele alınmaya çalışılan konular genel hatlarıyla; Millet kimliğinin taşıyıcı kolonu, anadilimiz Türkçe’nin korunup geliştirileceği bir müfredat yapısının uygulamaya konulması, maarif sisteminin üzerine kurulması gerekli ideal ve ülkü birliği, girişimcilik ruhunun sisteme yansıtılması, her kademesinde eğitim/maarif sisteminin temel felsefesinin millileştirilmesi, tamamıyla eğitim sistemini içine alacak bir maarif televizyonu kurulması gibi başlıkların yer aldığı, üç(3) bölümden meydana gelmektedir. Bu konu ve başlıklar ise yazarın inceleyip, öneriler getirdiği meselelerin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Eğitim/maarif meseleleri, dağarcığa zenginlik katacak yeni bir bakış açısı ile ele alınmış!.

Sonuç itibariyle eğitim sistemi ve gençlik, geçmişten günümüze uzanan ve geleceğimize devredeceğimiz en önemli mirasımızdır. Önemli olan ise geleceğimiz için nasıl bir miras inşa edeceğimizdedir. Memiş Okuyucu, eğitimle ilgili geniş bir ufuk turu yapabileceğiniz, bilgi ve fikir sahibi olabileceğiniz etraflı bir çalışma ortaya koymuş. Kendisini eğitimle ilgili sayan herkese tavsiye edeceğimiz bir eser olmuş. Faydalı olacağını umuyor, iyi okumalar diliyoruz.

Memiş Okuyucu, Maarifimiz ve Geleceğimiz, Kitaparası Yayınları, 2019, 240 sayfa.

Nazlı DAŞÇI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

HABERE YORUM KAT