1. YAZARLAR

  2. Hüseyin Akıncı

  3. Sigortacılık Etik İlkeleri
Hüseyin Akıncı

Hüseyin Akıncı

Yazarın Tüm Yazıları >

Sigortacılık Etik İlkeleri

A+A-

Doktorlar, Hakimler, Savcılar, Avukatlar, işe başlarken kendilerine özgü yeminle başlar meslek hayatlarına. Kimi yeminine sadık kalır kimi üstüne basar. Sigortacılıkta da etik ilkeleri vardır, bu ilkelere uyanlar uymayanlar bir de uyuyanlar vardır. Etik ilkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları, kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerinde ve kendi aralarındaki ilişkilerde izleyecekleri etik ilkeleri belirlemek ve bu ilkeler çerçevesinde sektöre yönelik mevcut kamuoyu güvenini daha da arttırmaktır. Açıklama mükemmel uygulamada işin mutfağında olanlar yani acenteler şamaroğlanı önüne gelen vurur. Şirketler vurur, devlet vurur, müşteri vurur, kaportacı vurur, bankalar vurur, plazalar vurur, kısaca önüne gelen vurur. Acente 24 saat çalışmak zorundadır, kimseye yaranamaz, kimseye kızamaz, sigorta etik ilkeleri buna müsaade etmez.  Faaliyetlerini yerine getirirken tüm ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalırlar. Çalışanları ve müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınırlar. Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilerine, karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirler. Müşterilerine yapacakları bilgilendirmelerde, basit ve kolay anlaşılabilirliği gözetir, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak şeffaflığı mümkün olan en yüksek düzeyde tutarlar. İnsan haklarına saygının sürdürülebilir bir toplum olmanın ön koşulu olduğunun bilinciyle, tüm faaliyetlerinde insan haklarını gözetirler. Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterirler. Gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını gözetirler.                                                                                                                      ŞİRKETLERARASI REKABET

Şirketler arasında sağlıklı ve yapıcı bir rekabet ortamının yaratılması için gayret gösterir, haksız rekabet oluşturan her türlü davranıştan kaçınırlar.  Diğer şirketlere ilişkin olarak herhangi bir şekilde ellerine geçen mesleki bilgileri ilgili şirketlerin rızası olmaksızın alenileştirmekten kaçınır, bir şirketten diğerine geçen çalışanların, ayrıldığı şirkette edindiği iç ve dış bağlantıları bu şirket aleyhine kullanmaması için gerekli tedbirleri alırlar.                                                                                                                              MÜŞTERİ SIRLARI VE GÜVENLİĞİ

Yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler, mevzuat dâhilinde gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve müşterilerin açık rızasının bulunduğu durumlar dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutar ve özenle saklarlar.  Her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli önlemleri alırlar.  Çalışanların ve Sigorta Aracılarının Genel Nitelikleri Çalışanlarının ve sigorta aracılarının, sigortacılığın toplumdaki saygınlığını korumaya dikkat ederek çalışmalarına ve görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterirler. Çalışanlarının, sigortacılık mesleğinin saygınlığına uygun görünüş ve davranışlarını teşvik ederler. 

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ

Müşterilerinin şikâyetlerini incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak suretiyle yanıtlamak için kendi bünyelerinde bir yapı oluştururlar veya sektöre yönelik hizmet sunan bir yapıya dâhil olurlar.  Ayrıca, müşteri şikâyetlerine neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile gerekli önlemleri alırlar. 

AYRIMCILIKTAN KAÇINMA VE HİZMET KALİTESİ

Aynı hizmet için, tüm müşterilerine aynı kalitede hizmet sunarlar ve bu hizmetleri sağlarken her türlü ayrımcılıktan kaçınırlar. Hizmet kalitesinin artması için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirirler.  Ancak hedef pazarın belirlenerek, organizasyon yapısının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması ya da riskli müşterilere farklı yaklaşımlarda bulunulması, müşteriler arasında ayrım yapılmaması… 

Tüm bunları niye yazdım diye meraklananlarınız oldu mutlaka. Şu an içinde bulunduğumuz durum itibari ile şirket, acente, müşteri üçgeninde yukarıda paylaştığım etik ilkelerin bugüne kadar hiç olmadığı kadar yerlerde süründüğüne şahit olmadım. 30 yıldır bu sektörde çok güzel günler yaşadım, ama rezilliğin diz boyu olduğu son 2 yılı biz acente ve müşterilere yaşatan şirketlerin komisyonlarımıza göz dikerek kazanç sağlayacağını düşünmüyorum. Buradan bir çift sözümde sigorta müşterilerimize; Sizlere uygun fiyat bulabilmek adına 20 tane şirketten fiyat toparlayıp, sizlere fiyatları bildiriyoruz… Hasbel kader sizler geride kalan diğer şirketlerden 30 TL daha ucuza fiyat bulunca lütfen size hizmet veren acentelerinizi bu fiyatlara değişmeyin derim. Etik ilkeler sadece sigorta sektöründe değil elbette hayatimiz boyunca insanca yaşamayı gerektiren durumlarda karşımızda olacaktır. Sigorta sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımızı sağduyuya ve insan onuruna layık olmaya davet ediyorum. Ben de buradan komisyonuma elleşme diyorum. Saygı ve sevgilerimle. Kazasız günler dilerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT