1. YAZARLAR

 2. Mehmet Emin Bozkulak

 3. Derneklere Yapılan Yardımlar
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Derneklere Yapılan Yardımlar

A+A-

Bu hafta sizlere İçişleri Bakanlığı tarafından derneklere yapılan yardımlar konusunu işleyeceğim.

 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesine dayanılarak derneklere hazırladıkları projeler için destek verilmesidir.

 

AMAÇ

Sivil toplum bilincinin yerleştirilmesi,

 

Sağlanan kaynakların proje hedefleri doğrultusunda kullanılarak dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi,

 

Başvuracak Dernekte Aranacak Şartlar

 

• Tüzüklerinde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,

• Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olması,

• Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,

• Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması,

• 02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,

 

Desteklenecek Proje Konuları

 

 • Sivil Toplum bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler.
 • Kamu-sivil toplum kuruluşları diyaloğunun geliştirilmesine yönelik projeler.
 • Çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler.
 • Toplum ve çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler.
 • Kamu karar mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların aktif katılımının sağlanmasına yönelik projeler.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Yardım Projesi
 • Proje gerekçesini de içeren yönetim kurulu kararının fotokopisi
 • Bir önceki yıla ait mali bilanço, gelir gider tablosu veya işletme hesabı tablosu ile faaliyet raporu

 

SÜREÇ

 

 • Projeniz İlgili Valiliğe teslim edilir.
 • Başvurular valilik görüşü ile birlikte en geç bir ay içinde Bakanlığa (Dernekler Dairesi
 • Başkanlığı) gönderilir.
 • MAYIS ve EYLÜL aylarında olağan, gerektiğinde Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplanan Değerlendirme Kurulu destek alacak projeleri OY ÇOKLUĞU ile belirler.
 • Başkanlık seçilen projeleri BAKANLIK ONAYI’na sunar.
 • Projesi onaylanan derneğin başkanı ile Başkanlık PROTOKOL imzalar.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 • Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması.
 • Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması.
 • Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması.
 • Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması.
 • Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması.

 

ÖNCELİKLER

 

Değerlendirme Sürecinde,

 • Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere,
 • Amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine,
 • Birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere, öncelik verilir.

 

Daha fazla bilgi için… http://www.dernekler.gov.tr/

 

Aradığınız destek burada yoksa? Vazgeçmeyin!!

 

Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere şimdilik hoşcakalın, selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT