1. YAZARLAR

 2. Mehmet Emin Bozkulak

 3. Tematik Proje Destek Programı
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Tematik Proje Destek Programı

A+A-

KOSGEB ‘in sağladığı desteklerini yazmaya devam ediyoruz.

 

Bugünkü köşemizde Tematik Proje Destek Programını anlatmaya çalışacağız.

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

 • KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

 

Başvuru Yapabilecekler         : KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Program Süresi                      : Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Proje Süresi                            : Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Destek Oranı                          : 1. ve 2. Bölgede % 50,  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü                           : Geri Ödemeli - Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti                   : Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

 

Başvuru Yapabilecekler         : Meslek Kuruluşları

Program Süresi                      : 36 Ay

Proje Süresi                            : 24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı                          : 1. ve 2. Bölgede % 50,  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü                           : Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti                   : 150.000 TL

 

Tematik Alan ? : Hükümet Programı, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, diğer üst politika dokümanları, KOSGEB Stratejik Planı ile KOBİ’lere ilişkin araştırma sonuçları ve raporları referans alınarak yıllık/çok yıllık olarak belirlenen ve Başkanlık tarafından onaylanan konular.

 

Tematik Program ? : Tematik Alan kapsamında olan ve hedef kitle, uygulama alanı, bütçe, süre ve hedefler açısından sınırları çizilmiş ve KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylanan çağrı konuları.

 

Proje Teklif Çağrısı : Belirlenen Tematik Programa yönelik proje tekliflerinin alınması amacıyla yapılan duyuru.

 

 • İşletme/Meslek Kuruluşunun Destek Programından yararlanması için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,(azami %25)
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri, 
 • Genel idari giderler (azami %10)

 


Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

 

 • Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

 

 • Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

Aradığınız destek burada yoksa? Vazgeçmeyin!

 

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT