1. YAZARLAR

  2. Mustafa Balkan (Tarih Yazıları)

  3. Ferhuniye Süt Tekkesi ve Mescidi
Mustafa Balkan (Tarih Yazıları)

Mustafa Balkan (Tarih Yazıları)

Yazarın Tüm Yazıları >

Ferhuniye Süt Tekkesi ve Mescidi

A+A-
  • Miladî 1300 yılında yaptırılan ve 1909 senesinde Paşazâde İbrahim Bey tarafından yeniden inşa ettirilen eser, İzzeddîn Keykâvus II’un kızı Hond Fatma Hatun’a atfedilmektedir.

 

 

Türkiye Selçukluları dönemi eseri, Alâeddin Tepesi’nin hemen kuzeyinde (TYB Konya Şubesi binası ile Selimiye Taşekmek Fırını’nı geçtikten sonra) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi sınırları dâhilindedir.

Kapısının üzerindeki talik hatlı “İşbu mescid-i şerîf derûnundaki türbede, defin-i hâk-i ıtırnâk olan / Âl-i Selçuk’dan Keykâvus ibn-i Keyhüsrev’in haremi ve kerîmesi Fatıma ve süd (târih-i atîk 700) validelerinin makbere-i münîfeleridir (târîh-i i’mârı sene 1325 rûmî) / evkâf muhâsebecisi Paşazâde İbrâhîm Bey ve mütevellîsi ma’rifetiyle tecdîden i’mâr / olunmuşdur” şeklindeki kitabesine göre; H. 700 / M. 1300 yılında yaptırılan, Rûmî 1325 ve Milâdî 1909 senesinde Paşazâde İbrahim Bey ve vakfın mütevellisi tarafından yeniden inşa ettirilen eser, İzzeddîn Keykâvus II’un kızı Hond Fatma Hatun’a atfedilmektedir. Bazı kayıtlarda Ferhuniye Tekkesi olarak da geçen tekkenin türbe kısmı içerisinde üç sanduka bulunmaktadır. Mezkûr kitabeye göre; bu sandukalar Hond Fatma Hatun, annesi ve sütannesine aittir. Tekkenin sadece türbe kısmı ile yıkılıp yenilenen hâriciyesi günümüze gelebilmiştir.

Türbe dikdörtgen planlı olup, kırma çatılıdır. Giriş bölümünün arkasında sandukalar yer almaktadır. Cephe muntazam yonu taştan yapılarak yenilenmiştir. Ön bölüm iki geniş pencere ile aydınlatılır. Güney duvarında mihrap izleri bulunur. Sandukalık kısmının ayrıca güneyden bir kapısı bulunmaktadır. Ahşap kirişlemeli toprak dam üzerine kiremit kaplı bir çatı oturtulmuştur.

Tekkenin hariciyesi 20. yüzyıl başlarında yapılmış, iç sofalı planlı tipik bir Konya eviydi (Önge, 1993, 84-96 Fuar aalanının kamulaştırılması sırasında terk edilen ve akabinde yakılan bu evin hariciyesi daha sonra eski mimari özelliklerine bağlı kalınarak yeniden inşa edilmiştir. (Emine Karpuz, Konya Ansiklopedisi, c. 3, s.301-302)


ferhuniye-sut-tekkesi-1.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT