Sadık Büyüksakarya

Sadık Büyüksakarya

Maarif Modeli ve Yeni Müfredat

Maarif Modeli ve Yeni Müfredat

Merhabalar efendim.

Hepimizin bildiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ çerçevesinde yeni müfredat yayınladı.

Yayınlanan yeni müfredat taslağının eğitim-öğretim camiasına, muhataplarına ve topluma hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Taslağın genelini ele alıp değerlendirme fırsatım olmadı.

Bu alana münhasır ihtisas yapmadığımdan ötürü içimden de gelmedi açıkçası.

Sadece ortak metne bakıp genel bir değerlendirmenin kâfi geleceği kanaatine vardım.

Bu bağlamda bana çarpıcı ve uygulanabilir gelen bütünlükleri öne koyup yorumlayarak bismihî demek istiyorum.

Buyurunuz:

‘Köklerden geleceğe.’

Eğitim birçok bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen bu süreçte temeli milletimiz oluşturur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir.

-Uygulanabilirliğinin ne ölçüde olduğu sağlıklı bir şekilde ayrıntıya dahil edilirse güzel giriş.

Yaşantı temelli öğrenme, öğrenmeyi deneyimlerle şekillenen bir süreç olarak görür. Yaşantı temelli öğrenme sürecinde bilgi; değiştirilir, dönüştürülür ve deneyimlerle bağlantılı olarak yeniden yapılandırılır. Bu süreç; bilgi, beceri ve deneyimlerden bütüncül olarak yararlanılmasını gerektirdiği için programın uygulanmasına temel olan yaklaşımlardan biri olarak görülür. Öğrenme, döngüsel bir süreç içinde deneyimlerin kavramsallaştırılması ve dönüştürülmesi yoluyla gerçekleşir. Öğrenci, bu döngünün kendisine uygun aşamasından başlayarak öğrenme sürecini istediği adımlar üzerinde yapılandırabilir. Yaşantı temelli öğrenmenin öğrenci deneyimlerini merkeze alan ve öğrencilere uygun öğrenme yolları sunan yapısı, programın uygulanmasına güçlü bir katkı sağlar.

-Teorik yapıdan pratik sisteme geçişin özünü kavratma noktasında olumlu ifadeler kullanılmış.

Bağlam temelli öğrenme, bilginin anlamlı ve gerçek yaşam durumlarını içeren bir yapı etrafında öğrenilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bağlamında öğrenme sürecinde öğrencilerin ilgi ve deneyimleriyle ilişkili olarak ortaya konan bir senaryo ya da örnek olay, öğrencinin bilgiyi yapılandırması için bir arayüz olarak kullanılır. Yaklaşımda, öğrenilenler öğrencilerin kendi deneyimlerinin gerçekliğiyle bağlantılıdır ve bu durum, öğrenmenin öğrencinin doğrudan içinde yer aldığı bir süreçte gerçekleşmesini sağlar. Öğrenciler sunulan bağlamlar içinde düşünür, tartışır, sonuç çıkarır ve ulaştıkları sonuçları değerlendirir. Gerçek yaşam deneyimlerinin çok katmanlı ve sorun temelli yapısı doğal olarak disiplinle arası ilişkiler kurmayı, programlar arası bileşenleri ve düşünme becerilerini kullanmayı gerektirir. Bağlam temelli öğrenme öğrencileri anlamlı öğrenmeye götürecek esnek bir sürecin yapılandırılmasına imkân sağlar.

-Pekiştirme ve sonrası için kuvvet addedilen öngörü bütünlüğü mevcut, bu da çok hoşuma gitti.

Proje temelli öğrenme, öğrencilerin farklı disiplinlerde öğrendikleri ön bilgileri sentezleyerek yeni bilgiyi yapılandırmalarını ve bu süreçte de bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bir ürün oluşturmalarını odağa alan bir yaklaşımdır. Proje temelli öğrenmede öğrenciler şahsi olarak ya da gruplar içinde proje konu ve planlarını belirler, planlarına uygun adımlar atarak araştırma süreçlerini gerçekleştirir, konularıyla ilgili ürünler oluşturur. Ayrıca bu süreçte gelişimlerini izler, çözüm ve ürünlerini değerlendirirler. Bu süreçte sınıf içi ve dışı aktivitelerin birlikte yer aldığını, disiplinler arası yaklaşımın ve öğrenme ürününün ön plana çıktığını da vurgulamak gerekir. Proje temelli öğrenme yaklaşımının bilimsel kavramlar ve ilkeler ile günlük hayat deneyimleri arasında köprü kuran ve disiplinler arası ilişkileri ön plana çıkaran yapısı, programın uygulanmasında derin öğrenmenin sağlanması ve sorgulamaya dayalı bir yapının kurulması için güçlü bir katkı sağlar.

-Özendirici fiiliyat zincirine vurgu yapılmış, bence çok yerinde.

Sorgulamaya dayalı öğrenme, bilginin öğrencilere sunulmasına değil öğrenciler tarafından bir sorgulama süreci içinde oluşturulmasına dayanır. Sorgulama yoluyla bilgiye ulaşma süreci bilimsel yöntemin izlenmesini gerektirir. Süreç bir soruyla başlar ve öğrenciler bu temel soruya cevap bulmak için yeni sorular sorar, araştırır, değerlendirir ve sürecin her aşamasında farklı düşünme becerilerini kullanır. Bu yaklaşımın uygulandığı sınıflar, yaşayan sınıflardır. Öğrenciler sınıf içinde dolaşır, birbiriyle tartışır, materyaller oluşturur, araştırır ve sunum yaparlar. Yaklaşımın bilginin oluşturulmasında öğrenci sorumluluğunu ve öğrencinin aktif katılımını vurgulayan yapısı, programın uygulanmasına güçlü bir zemin oluşturur.

-Soyut ve somut kavramların ve kavramlara dayalı olayların menşeini görebilme noktasında prospektüs çerçevelenmiş, kanaatimce uygundur.

İş birlikli öğrenme, öğrencilerin kendileri ve birbirlerinin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla küçük takımlar içinde birlikte çalışmalarını esas alan bir yaklaşımdır. İş birliğine dayalı sınıflarda öğrenciler ortak bir amaç doğrultusunda etkileşime girer, birlikte çalışır, birbirlerinden öğrenirler. Öğrenciler bu süreçte ilişkiler kurmaya, üst düzey düşünme becerileri ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kullanmaya yönelirler. Bununla birlikte iş birliğine dayalı öğrenmenin pek çok tekniği olması ve bu teknikler kapsamında öğrencilere üstlenebilecekleri farklı roller sunması, öğrenme sürecine esneklik kazandırır. Yaklaşımın aktif katılımın yanında sunduğu esneklik ve düşünme becerilerine yaptığı vurgu, bütüncül program anlayışıyla uyumlu bir yapı sunar.

-Bireysel zenginliğin kollektif bütünlüğe yansıma için gayret öne koyulmuş, yerindedir diye düşünüyorum.

OB1. BİLGİ OKURYAZARLIĞI

OB2. DİJİTAL OKURYAZARLIK

OB3. FİNANSAL OKURYAZARLIK

OB4. GÖRSEL OKURYAZARLIK

OB5. KÜLTÜR OKURYAZARLIĞI

OB6. VATANDAŞLIK OKURYAZARLIĞI

OB7. VERİ OKURYAZARLIĞI

OB8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OKURYAZARLIĞI

OB9. SANAT OKURYAZARLIĞI

Ve son olarak bu başlık silsilesinin içeriğinden bahsedeceğim.

Maddeleştirilerek açıklanması ve detaylandırılması gerçekten takdire şayan bir tutum.

Şurada ne demek istenmiş, burada bu boşluğu nasıl doldurabiliriz gibi soru işaretlerine fırsat verilmemiş.

Ez cümle; eğitim kadrosunun el ele vermesiyle uygulanası bir program olarak görüyorum.

Umarım öyle olur.

Selâmetle…

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Sadık Büyüksakarya Arşivi
SON YAZILAR