YENİ DÖNEMDE KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

29 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 5662 sayılı kanunla kurulan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin kurucu rektörlüğünü 2007 yılı Hazirandan 2008 Eylülüne kadar Prof. Dr. Kemalettin Süha AYDIN, ilk dönem ve ikinci dönem rektörlüğünü de 2017 yılı Ocak ayına kadar Prof. Dr. Sabri GÖKMEN yürüttü.

Üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet AKGÜL ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde rektör olarak atanan 26 Ocak 2017 günü görevi devraldı.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL 1968 yılında Karaman ilinin Sarıveliler İlçesine bağlı Turcalar’da doğdu. Annesi Şerife Hanım, babası Mustafa AKGÜL Beyefendidir. İlköğrenimini Sarıveliler’e bağlı Ortaköy’de, orta öğrenimini Ermenek’te tamamlayan Rektör AKGÜL göreve geldiği ilk gün, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmekten onur duyacağını ifade etmişti. Rektör AKGÜL verdiği ilk mesajda ise Üniversiteyi şehir ve bölge boyutundan daha ileri noktaya taşımak, Orta Asya Ülkeleri başta olmak üzere Balkan ve Ortadoğu ülkeleri ile işbirliklerini artırmak, Türk ve akraba topluluklarından öğrencilerin özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesini tercih etmesini sağlayarak ülke halkları arasındaki ilişkileri kardeşlik boyutuna taşımak, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesini ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma getirerek Uluslararası bir Üniversite hüviyetine kavuşturmak hedeflerinden söz etmişti.

Rektör AKGÜL, basın mensupları, Sanayiciler ve iş adamlarıyla ilk buluşmasında ise, üç aylık ve dört aylık icraatlarından bahsederek Üniversitenin geleceği hakkında ipuçları vermişti.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Rektör AKGÜL’ün ilk dört aylık döneminde öğretim üyesi sayısında % 8lik, toplam akademisyen sayısında da % 6’lık artış sağlamış 6 yeni programa öğrenci alımı gerçekleştirilmiş; ayrıca Tıp Fakültesi kurulması çalışmalarını başlatarak nisan ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunmuştu. Rektör AKGÜL, Tıp Fakültesinin yanı sıra Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Dil Bilimleri ve Uygulama Bilimleri Yüksekokulu açılması için de başvuruda bulunmuştu.

Bugün gelinen noktada ise beş aylık süre geride kalırken Üniversitede Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmış Karamanoğulları Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılması onayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına alınmış, ayrıca üniversite bünyesinde üç yeni yüksek lisans programı, dokuz yeni lisans programı, 26 yeni anabilim dalı ve 23 yeni ön lisans programı kurulmuştur.

Yine beş aylık süre zarfında Rektör AKGÜL, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Eğitimde İş Birliği Protokolü” , Yunus Emre Enstitüsü ile “Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretim” protokolü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile eğitsel, bilimsel, yönetsel tüm konularda ve eğitim-öğretimimin tüm alanlarında karşılıklı işbirliği protokolü imzalayarak vizyonunu ortaya koymuştur.

Bu süre zarfında Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planının hazırlık çalışmaları da başlamış; yeni stratejik planda yerel, bölgesel ve ulusal beklentiler ekseninde tüm paydaşlarının beklentilerine karşılık bulacağı, yenilik ve yetenek temelli bir yapılanma stratejisi ile kaynakların daha etkin kullanılacağı, eğitim öğretimde küresel alanda rekabet edilebilecek bir Üniversite inşası temel alınmıştır.

Rektörlüğü süresince Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine pek çok alanda açılım getirmeyi amaçlayan yeni rektör AKGÜL; 2018 yılı sonuna kadar öğretim üyesi sayısını en az yüzde 50 artırmayı ve üç yeni Fakülte, bir yeni Yüksekokul, bir yeni Meslek Yüksekokulu, beş yeni uygulama ve araştırma merkezi açmayı planlıyor. Rektör AKGÜL 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise öğretim üyesi sayısını en az yüzde 300 artırmayı, öğrenci sayısını (20.000) in üzerine çıkarmayı düşünürken Üniversite bünyesinde toplam 11 Fakülte; 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Rektör AKGÜL beş aylık görev süresini geride bırakırken Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi için önemli gelişmelerin sinyallerini vermiş gerek bölgemiz, gerekse ülkemiz için daha pek çok başarılı çalışmaya imza atacağını şimdiden göstermiştir.

Karaman iline bağlı Sarıveliler İlçesi, ilimiz Karaman’ın en büyük ikinci ilçesi konumundadır. Konya’ya bağlı daha küçük ilçelerde Meslek Yüksekokulları olmasına rağmen Karaman’a bağlı ilçelerde maalesef Yüksekokullar açılmamıştır. Diğer yandan “Taşeli Bölgesi” mahrumiyet anlamında doğudaki birçok ilçelerden pek de farklı gözükmüyor. Aynı nüfusa sahip, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ilçelerde “Meslek Yüksekokulu” , hatta bazılarında “Fakülte” varken bizim bölgemiz okullaşma açısından oldukça geri kalmıştır. Bu okulların açılması bölgemizin gelişmesindeki lokomotiflerden biri olacaktır. Dün Taşeli bölgemiz için “Tekerleğin Değmediği Yer (1970)” kitabı yayınlanmasına neden olmuştur.

Karamanlı siyasetçilerimizin (Değerli çalışmalarından dolayı) halkımızın çok takdir ettiği ve çok sevdiği Kalkınma Bakanımız Lütfi ELVAN Bey, Milletvekillerimiz TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Panko Birlik ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı çok takdir ettiğimiz Milletvekilimiz Recep KONUK Bey ve Muhterem Milletvekilimiz Recep ŞEKER ile Kamu Yöneticilerimizin hep birlikte hareket ederek Taşeli Bölgemizin makûs talihini yenmesi için duyarlı, istekli, yapıcı, kurtarıcı olunması gerekir. Halkımız buna inanıyor ve sizlere güveniyor. Bende hemşerilerimizin siyasetçilerimizin, Milletvekillerimizin Değerli Bakanımızın “Yüksekokul veya Fakülte ve Öğrenci Yurdu”nun ilçemiz Sarıveliler’e açılması için gereğini yapacağınıza halkımız gibi ben de inanıyor ve halkımız adına sizlere güveniyoruz.

Yukarıda yazıldığı ver görüldüğü gibi özetle, kısa zamanda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde ayrı dallarda birçok yeni birimler kurulmuş, Fakülteler, Yüksekokul açılması için sunumlar yapılmıştır.

Türk Halk Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi açılmış, Üniversitemizin gelişmesi, büyümesi için imzalar atılmıştır. Milletimizin ve çocuklarımızın yararına pek çok alanda yenilik, yetenek ve açılmayı, geliştirmeyi, eğitim ve öğretimde işbirliği, küresel alanda da rekabet hedeflenmektedir.

Uluslararası bir üniversite hüviyetine kavuşturmayı “Sıradan Değil Aranan” üniversiteyi amaç edinen yeni rektörümüz Mehmet AKGÜL Bey’i vatan ve milletimize, ilimize, bölgemize yaptıkları ve yapacakları, bu unutulmayacak hizmetlerden dolayı halkımız adına içtenlikle kutlar başarılarının devamını bekler sevgiler saygılar sunarız.

 

KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SARIVELİLER İLÇEMİZE YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE AÇILMASI VE ÖĞRENCİ YURDU

Ülkemizin kalkınmış ülkeler düzeyine ulaşmasında Eğitim-Öğretimin büyük önemi bulunmaktadır. Bu nedenle her şart ve her durumda Eğitim-Öğretimin alt yapısını oluşturmanın önemi çok büyüktür.

Konya-Karaman istisnasız bütün ilçelerinde Yüksekokul, hatta bazı ilçelerinde Fakülte olmasına rağmen Karaman İline bağlı ikinci büyük ilçesi olan Sarıveliler İlçesi’nde Yüksekokul ve Fakülte bulunmamaktadır.

Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve cehaletten kurtarabilmenin tek yolu Eğitim ve Öğretim’den geçmektedir. Bu sebeptendir ki Kuran-ı Kerim’de 1436 yıl önce ilk ayet oku diye insanlığa bildirilmiştir.

Yöremizin birçok yönden geri kalmış olduğu aşikârdır. İlçemiz Sarıveliler’e açılacak olan Yüksekokul veya Fakülte’nin bölge halkının ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasına hizmet edeceğine inanıyoruz. Toplumumuzun refah düzeyinin de yükselmesine sebep olacaktır. Bir üniversite biriminin (Yüksekokul veya Fakülte ve öğrenci yurdu ) ilçemiz Sarıveliler’e açılmasının büyük önemi hepimiz tarafından bilinmektedir.

Siz değerli büyüklerimizin Sarıveliler İlçesi ile kasaba ve köylerimizin halkının bu dilek ve isteğine duyarlı, istekli, yapıcı, kurtarıcı olacağınıza inanıyoruz. Bu haklı dileğimizin gerçekleşmesine yapacağınız katkılardan dolayı sizlere şimdiden teşekkür ederiz.

Sarıveliler İlçemize açılması istenilen Üniversite birimi (Yüksekokul, Fakülte ve öğrenci yurdu yapılması için) imza kampanyası listesi aşağıdadır.

BELEDİYE BAŞKANLARI

a)İlçe Merkez Belediye Başkanı: HAYRİ SAMUR

b)Göktepe Kasabası Belediye Başkanı: OSMAN TALAY

ENCÜMENLER;

A-Mehmet CANBOLAT

b)Hasan Hüseyin KOÇ

PARTİ BAŞKANLARI;

a)Mehmet ÇULHACI (AKP)

b)Yakup HANEDAR (CHP)

c)Kasım TUNÇ (MHP)

MUHTARLAR;

1-Ali Rıza ERTAŞ-Merkez Mah.

2-Mehmet Ali BALCI -Ulucami Mah.

3-Hasan ALKAN-Adiller Mah.

4-Kerim AKGÜL –Baş Mahalle

5-Ahmet VURAL –Çakıllar Mah.

6-Hüseyin ŞENGÜL-Mençek Mah.

7-Ali SEMİZ –Karakaya Mah.

8-Zafer İNER-Küçük Karapınar Mah.

9-Mesut ASARLI-Ortaköy Mah.

10-Halil SERÇE-Turcalar Mah.

11-Davut ÇETİN-Yeşilyurt Mah.

12-Kerim ALTIN-Civandere Köyü

13-İsmail HANEDAR-Civler Köyü

14-Gani YUNT-Daran Köyü

15-Mehmet DERE-Dumlugöze Köyü

16-Şeref TAŞHARMAN-Işıklı Köyü

17-Yaşar Doğu KORKMAZ-Uğurlu Köyü

18-Mehmet Ali ÇÖKER-Göksu Mah.

19-Süleyman ERTEKİN-Koçaşlı Köyü

20-Ali KARA-Gülpazar Mah.

21-Mustafa KARADEMİR-Yıldız Mah.

22-Önder GÜMÜŞ-Yeşilyurt Mah.

23-Mehmet OLGUN-Çukurbağ Mah.

24-Ahmet CEYLAN-Esentepe Mah.

25-Alparslan ALTAŞ-Günder Mah.

ODALAR VE DERNEKLER;

1-Bayram Ali KABA-Ziraat Odası Başkanı

2-Hasan UĞURELLİ-Esnaf ve Sanatkârlar Odası

3-Ahmet ÖZDEMİR-Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Koop.

4-Ahmet BAYRAÇ-Tarım ve Kredi Koop. (Göktepe)

5-Mehdi DEMİRTAŞ-1.Nolu Taşıyıcılar Koop.

6-Hasan KOÇ-2.Nolu Taşıyıcılar Koop.

 

Yukarıda belirtildiği gibi ilçemiz Sarıveliler’e Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bünyesinde (Yüksekokul veya Fakülte ve Öğrenci Yurdu) açılmasını isteyen vatandaşlarımızın imzaları aşağıdadır.

Sarıveliler İlçesine (Yüksekokul veya Fakülte ve Öğrenci Yurdu) yapılması için Tüm İlçede, Belediye Başkanları, Encümenler, Parti Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarları, Odalar, Dernekler yani tüm ilçede genel imza kampanyası başlatılmıştır.

Bu görevi kendi isteği ile yapacağını beyan eden Karaman ili daimi üyesi Sayın Hasan KOÇ üstlenmiş.

İstanbul’da bulunan ilçemiz halkının imza kampanyasını da yine kendi isteğiyle Sarıveliler doğumlu İstanbul’da oturan Hidayet SAĞLAM üstlenmiştir.

 

 


karamanoglu-mehmet-bey.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.