Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Ardeb

A+A-

Bu haftada sizlere bir önceki köşemizde bahsettiğimiz TÜBİTAK projelerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB)

Misyonu

• Evrensel gelişmeleri ve ülke önceliklerini göz önüne alarak, bilgi ve teknolojinin üretilerek topluma kazandırılması amacıyla, ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarını teşvik etmek ve desteklemek üzere programlar ve hedefler geliştirmek, uygulamak.

ARDEB

• Araştırma destek grupları ile kamu Ar-Ge enstitülerinden,

• Temel ve uygulamalı araştırma yapan özel sektör kuruluşlarından,

• Üniversitelerden

• gelen araştırma projelerine destek vermektedir.

ARDEB Destek Programları

 • ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
 • HIZLI DESTEK PROGRAMI
 • KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
 • PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI
 • EVRENSEL ARAŞTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILMA PROGRAMI
 • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI
 • ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI
 • ERA-NET PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç : Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri, öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemek.

Proje başvuruları elektronik ortamda alınmaktadır.

Başvuru adresi: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

HIZLI DESTEK PROGRAMI

Amaç : Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamak.

Proje başvuruları elektronik ortamda alınmaktadır.

Başvuru adresi: http://ardeb1002.tubitak.gov.tr

KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç : Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemek

 

Kimler Başvurabilir?

Bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, müstakil başkanlıklar, valilikler, il ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları

 

Destek Kapsamı

 • Destek üst sınırı belirtilmemiştir.
 • Proje süresi en fazla 48 ay olabilir.

PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç : Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, girişimcilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Kapsam

 • Ulusal Patent başvuruları geri ödemesiz (3.000 TL) desteklenir.
 • Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşaması geri ödemesiz (3.000 TL) desteklenir.
 • Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri geri ödemeli (üst limit 100.000 TL) desteklenmesi

EVRENSEL ARAŞTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI

Amaç : Bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından meslektaşlarının katılmasına destek veren 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerde, ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda yurt dışından bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak.

Destek Kapsamı

• Elektronik

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILMA PROGRAMI

Amaç : Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere, ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Destek Kapsamı

• Süre : En fazla 36 ay

• Destek Üst Limiti : 120.000 TL

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI

Amaç : Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulması

Destek Kapsamı

• Proje Süresi : en fazla 36 ay

• Destek Üst Limiti : 250.000 TL

• Destek Türü : Toplantı organizasyon,seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri

ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI

Amaç :  Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vermek

Destek Kapsamı

• Süre : en fazla 36 ay

• Destek Miktarı : 75.000 TL (yıllık bedel) (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç)

• Başvurular http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

ERA-NET PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ERA-NET Projeleri

• Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak  kullanılan projelerdir.

Kapsam

• ERA-NET aksiyonları kapsamında, ulusal veya bölgesel araştırma programlarının düzenleyicisi veya yöneticisi olan ulusal ve bölgesel otoriteler bir araya gelerek deneyimlerini paylaşırlar ve bu yolla farklı ve benzer noktaları belirleyerek ortak araştırma programları düzenler veya

birlikte çeşitli araçlar kullanarak ortak programlar ve eylemler oluştururlar.

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (ARDEB)

TÜBİTAK, bilim ve toplum faaliyetlerini Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı çatısı altında sürdürmektedir

Amaçlar:

• Toplumumuzdaki bireylere düşünme, gözlemleme, sorgulama, araştırma, veri ve bilgiye

dayalı kararlar verme yetilerini kazandırmak,

• Bilimi anlaşılır düzeyde anlatmak ve bilimin yalnızca karmaşık denklemlerden oluşmadığını, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir açıklamasının olduğunu vurgulamak,

• Toplumumuz bireylerinin bilimi anlamasını, uygulamasını, çağın teknolojisini yakalamaya

çalışmasını ve ülkesinin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğunu görmesini

sağlamaktır.

 

ARDEB DESTEK PROGRAMLARI

 

 • BİLİM MERKEZİ KURULMASI DESTEK PROGRAMI
 • DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI DESTEK PROGRAMI

BİLİM MERKEZİ KURULMASI DESTEK PROGRAMI

Bilim Merkezi Nedir?

• Bilim ve teknoloji merkezleri her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak ve bilime olan merakı tetiklemek üzere tasarlanmış deneysel ve uygulamalı merkezdir.

Destek Kapsamı

• Bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılması, bilim kültürünün, dolayısıyla bilimsel zihniyet ve makul düşüncenin arzu edilen düzeye çıkarılması ve bilim okuryazarlığının artırılması amacı ile Büyükşehir Belediyelerine yönelik açılmış bir programdır

DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI DESTEK PROGRAMI

Programın Kapsamı

Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla desteklenmesidir.

TÜBİTAK ile ilgili kısada olsa söyleyeceklerimiz bu kadar ilerleyen zamanlarda yine detaylı şekilde programları derinlemesine anlatmaya çalışacağız, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT