1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. Endüstri 4.0 ve Konya Sanayisi
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Endüstri 4.0 ve Konya Sanayisi

A+A-

Teknolojik ilerlemeler, sanayi devriminin başlangıcından bu yana, endüstriyel verimlilikte büyük artışa işaret eden üç ana aşamanın kat edilmesini mümkün kılmıştır. İlk sanayi devrimi (1.0) ile su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtıldı. Üçüncü sanayi devrimi (3.0) ile dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Günümüzde ise, dördüncü sanayi devrimi (4.0) siber-fiziksel sistemler ve dinamik veri işleme ile değer zincirlerinin uçtan uca bağlandığı, sanayi devriminin dördüncü evresine tanıklık ediyoruz.

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, genellikle 3 yapıdan oluşmaktadır. Bunlar 1) Nesnelerin İnterneti, 2) Hizmetlerin İnterneti, 3) Siber-Fiziksel Sistemlerdir. Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.

Endüstri 4.0, 6 prensibe dayanmaktadır. 1) Karşılıklı Çalışabilirlik. 2) Sanallaştırma. 3) Özerk Yönetim. 4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği. 5) Hizmet Oryantasyonu. 6) Modülerlik.

Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetebiliriz. Konya’da kurulu bulunan fabrikaların altyapıları bu sisteme son derece müsaittir ve sanayicilerimizin sağlayacakları avantajlar ise, 1) Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması. 2) Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması. 3) Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması. 4) Daha yüksek verimliliğin sağlanması. 5) Üretimde esnekliğin arttırılması. 6) Maliyetin azaltılması. 7) Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi olarak sıralayabiliriz.

Sanayicilerimiz, Endüstri 4.0’a geçebilmeleri için Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı ile geçişlerini hızlandırabilirler. Bu hibe programı dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.

Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi 80 milyar Euro'dur. Türkiye’nin 451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni ufuklar açacak. Açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabiliyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT