1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. Sanayi Tezleri (San-Tez)
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Sanayi Tezleri (San-Tez)

A+A-

2014 yılı “San-Tez Programı” başvuruları başladı. Başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınacak olup, proje yürütücüsü akademisyen tarafından on-line olarak Ar-Ge web portalı (biltek.sanayi.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır.

Konuyla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

On-line başvuru yapabilmek için e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir.

Ar-Ge web portalı (biltek.sanayi.gov.tr) adresi üzerinden “ON-LINE İŞLEMLER” kısmına girilerek başvuru gerçekleştirilecektir. Sistem içerisinde yardım ekranları bulunmaktadır.

On-line başvurunun geçerli olabilmesi için; “ıslak imzalı başvuru dilekçesi” ve sistemden alınacak “proje özet sayfası” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü evrak birimine elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

“San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Uygulama Usul ve Esasları” hükümlerine göre proje başvuruları, istenilen belgelerin Bakanlığa teslim edildiği ayın son günü referans alınarak 2 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.

 

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 

• Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,

• Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,

• KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,

• Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,

• Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

• Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,

• Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

• Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

• Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,

• Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Projelere Sağlanacak Destek Oranları ise şöyledir.

San-Tez projelerinde proje ortağı firma;

* Mikro işletme ise en az %15

* Küçük işletme ise en az %20

* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25

* Büyük işletme ise en az %35 oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

San-Tez Programından, Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan faydalanabilirler.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT