Allah seni korumak için boynunda ne astığına mı bakacak?

Kendimi bildim bileli nazar boncuğundan haz etmem. Garip bulurdum, ondan korunak beklemeyi. Hatta bu ve buna benzer şeyleri abartıp evinin her tarafına asanları çok gülünç buluyorum. Özellikle at nalı takanlar. Hristiyanların kutsal sayılan bu at nalı nedense bizim Müslümanların kapısında da var.  Şans getirdiğine inanılan daha neler var neler. Nazar boncuğu, yeni ay figürü, aynalı süpürge, nar figürü, at nalı, fil figürü vs vs.

Gördüm ki medet Allah’tan değil de başka şeylerden beklenince, ne, nasıl ve nerede olduğunun bir önemi yok. Kocaman bir fil de olur bu, küçücük bir uç uç böceği de. Kabalizm simgesi gibi üçgen yapılarak boyuna asılan muska da olabilir, evin duvarına asılan kocaman bir nazar boncuğu da olabilir.

Ama sonuç olarak bu saçma sapan şeylerden medet bekleniyorsa ki takılmalarındaki amaç bu, işte o zaman ŞİRK kaçınılmaz oluyor. Bilmeden daha neleri yaparak şirke giriyoruz. Bu konuda Dr. Muhammed Bozdağ’ın bir yazısını paylaşıyorum sizinle...

 

Nazar boncuğunu veya muskayı şirk yapan nedir? İçinde ne olduğu mu? Hayır! İçinde ne olursa olsun, o muskayı taşımaya dair inancın mahiyetidir. Bir insanın cebinde özel bir koruma beklentisi taşımadan Kur'an veya ayet taşıması muska değildir ve dolayısıyla -haşa- şirk olamaz. Muska, özel olarak bazı ifade ve şekillerin oluşturulup belli bir şekilde paketlenerek taşınmasına koruyuculuk atfedilmesidir.

İçinde ister Kur'an ayeti olsun, ister, çer çöp veya maskot olsun, fark etmez. Şirk amelle değil, kalple ilgili bir günahtır. İman, itikat ve idrakle ilgilidir. İnsanın yüreğinde Allah'tan başka bir yan ve yardımcı kudret veya karar verici veya etkileyici tanımasıdır.

Filan şey ona uğurlu gelirmiş! İşte şirk! Ne demek bu inanç? Nasıl uğurlu gelecek? Uğur nedir? Kaderin mutlak hakimi olan Allah, senin başına gelen her zerre şeyi belirleyen ve yaratan Allah değil mi? Uğurlu gelmesi, yani Allah'ın yaratmasının olumlu yönde etkilenmesi iddia edilmiyor mu bu cümlede?

Şu muska seni koruyacak mı? -Yok, hayır, Allah koruyacak, diyor. Allah koruyacaksa, o Yahudi bayrağı sembolü olan üçgenden yapılan, kabaladan gelmiş muska şeklini neden üzerinde taşıyor ve çocuğuna taşıtıyorsun? Neden çocuğuna muska takarak o çocuğu Allah'ın korumasından koparıyorsun?

Allah seni korumak için boynunda ne astığına mı bakacak? Yani boynunda o asılı olursa koruyacak, değilse korumayacak öyle mi? Allah'ı neye indirgediğini ve nasıl bir basitliği Allah'a atfettiğini nasıl algılayamıyorsun? İyi düşün, samimi düşün, secdeye kapanıp orada düşün. Kibirle düşünürsen Allah senin kalbini mühürler ve hakkı keşfetmene izin vermez.

Muskanın ne ayette, ne hadiste, hiç bir şekilde bir dayanağı yok. Aksine, reddeden ifadeler var. Üstelik muskanın Babil'de büyüyü öğrenen Yahudi kabalizminden geldiği de tarihsel olarak apaçık ortada...”

Hurafelerden kurtulmak dileklerimle selametle kalın.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar