1. YAZARLAR

  2. İsmail Detseli

  3. Oruç ve hikmetleri
İsmail Detseli

İsmail Detseli

Yazarın Tüm Yazıları >

Oruç ve hikmetleri

A+A-

Değerli okurlarım bütün inananların malumu üzere inancımızda, Müslüman olmamızda, çok kıymetli bir ay Resulü Ekrem Sallallahü Aleyhivesellem peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın ümmeti oluşumuzda, değer bulan ibadetlerimizden biridir oruç. Peki, bu orucun hikmetleri ve faziletleri nelerdir bu yazımızda dilimizin döndüğünce hataya düşmeden bir nebze bahsetmek ve oruçlu kardeşlerimizin gönüllerine sürur vermek için bu yazıyı kaleme alıyorum.

İslam’ın beş şartından biri olan oruç hicretin ikinci senesi Medine-i Münevvere’de Farz kılınmıştır. Farziyyeti kitap sünnet ve icma-i ümmet ile sabittir inkar eden kafir olur. Orucun farz kılınmasında birçok hikmetler, maddi manevi birçok faydalar vardır. Zira o yüce Rabbimiz boş şeyleri emretmez, o neyi emretmişse mutlaka bir faydası, neyi de yasaklamışsa onunda zararı vardır. Emrettiklerinin hikmet ve faydalarını tam anlamı ile ancak yüce Rabbimiz bilir. Bizler sadece bildirileni ve görebileceğimiz kadarını okuduklarımızdan izaha çalışırız. Allah’ın emirleri hikmet ve faydaları için değil Allah’ın emri olduğu için kulları tarafından yerine getirilir. Oruç da Allah’ın emri olduğu için tutulmalıdır. Sırf beden terbiyesi için kılınan namazın Namaz olmayacağı gibi vücudu mideyi, böbrekleri dinlendirmek ve şişmanlamamak sadece perhiz etmek için tutulan oruç da oruç olamaz. Böyle tutulan oruçlar Allah indinde makbul değildir. Çünkü İslam da Ameller niyetlere göredir onun için yukarda bahsettiğim sebepler ile oruç tutan kimseler oruç tutmuş sayılmazlar. Bu bakımdan Müslüman Allah’ın emirlerini hiç tereddüt etmeden ve asla şüphe göstermeden hatta hiçbir fayda ve menfaat beklemeden yerine getirmek zorundadır Allah’ın emri, Peygamberin emri de budur.

Öyle ise orucun faziletlerini şöyle özetleye çalışalım. Oruç müminlerin sabır silahıdır. Sabır başarının sırrı olduğu gibi felaketlerden kurtulmanın da vasıtasıdır. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Oruç vücudumuzun zekatıdır. Nasıl zekat malı temizliyorsa oruç da bedeni temizler. Peygamber efendimiz bir hadisinde. Her şeyin bir zekatı vardır bedenin zekatı da oruçtur buyurur. (Teberani diyanet dergisi 8 sayı 90-91 s. 343)

Oruç akıl ve zekaya kuvvet verir. Bazılarının iddia ettiği gibi oruç zeka kabiliyetini azaltıp çalışma gücünü kırmaz. Bilakis fikre uyanıklık gönüllere canlılık ve zekaya dinçlik sağlar.

Oruç bedenlerin sıhhat kaynağıdır. Kainatta çalışan her zerrenin bir dinlenmeye ihtiyacı vardır. Onbir ay durmadan çalışan vücudun, midenin, barsakların ve diğer uzuvlarında elbette dinlenmeye ihtiyacı olacaktır. İşte oruç o dinlenmeyi temin etmek suretiyle vücuda zindelik sağlık verir. Onun için Resul-i Zişan Peygamberimiz (SAV) Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız buyurmuşlardır.

Oruç müminlerin nefsani ve hissi duygularını öldürerek onları güzel ahlak sahibi yapar ve her çeşit kötülükten alıkoyar. Efendimiz (SAV) bu konuda şöyle buyurur. Oruç kötülüklere karşı bir kalkandır.

Oruç: Müminler için bir harp eğitimidir. Çünkü harpte istenildiği zaman yiyip içme mümkün değildir. Uzun müddet aç susuz kalınabilir bu sebeple oruç buna bir hazırlıktır.

Oruç Allah’ın verdiği bütün nimetlere şükretme, Allah’ın azabından korunma, kıyamet gününün şiddet ve sıkıntısını hatırlatma vazifesi görür. Bundan dolayı, yüce Rabbimiz orucun farziyyetini gösteren ayet-i kerimelerin sonunda. Umulur ki korunur, umulur ki şükredersiniz buyurmuştur (Bakara suresinin 183- 185 ayetlerinde)

Oruç müminler arasında zengin-fakir mücadelesini azaltır.

Çünkü tarihi bir gerçektir ki cemiyetlerdeki huzursuzluklar, çoğunlukla senin var benim yok mücadelesinden doğmaktadır. İslam bu mücadeleyi önlemek için zekat, sadaka ve yardımlaşma, hibe ve ödünç verme müesseselerini meydana getirmiş bunun yanında müminlere sabırlı ve kanaatkar olmayı sağlayarak fertler arasındaki mücadeleyi ortadan kaldırır.

Hülasa 

Oruç şefkat ve merhamet duygularını geliştirir. Oruç Allah’a ve onun dinine bağlılığın samimi olup olmadığını ölçmeyi temin eder. Oruç müminlere Allah’ın rahmet ve mağfiretini kazandırarak, dünya ve ahret saadetini temin eder. Oruç rızıklara berekettir bu ay rahmet ayıdır, hayır ayıdır, bereket ayıdır. Yazımızı Yüce önderimizin bir hadisi ile bitirelim. Bereket ayı Ramazan geldi. Allah onda size zenginlik verir, rahmet indirir, hata ve kusurları bağışlar, duaları kabul eder. Allah’ü Tealâ sizin iyi amellerinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Öyle ise Allah indinde hayırlı olmaya bakın, hayır işleyin. Gerçekten en bedbaht kimse bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum kalandır. (Teberani Mücem’ül kebir) Ramazan bereketiniz bol olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT