1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. SAN-TEZ Programı
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

SAN-TEZ Programı

A+A-

27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Amacı

Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Projelere Sağlanan Destek Türü ve Miktarı

San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklindedir.

Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi

hesaplanır:

a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar.

Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.

b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar.

Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.

c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak

karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.

ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar.

Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje Başvuruları ve Değerlendirme

Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır.

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar.

Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini kapsayan duyurular Bakanlık internet

sitesinden yapılır.

Aradığınız Destek burada yoksa?  Vazgeçmeyin!

Bir sonraki yazımızda, görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT