1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. Tarımsal destekler
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Tarımsal destekler

A+A-

 

Geçtiğimiz yıl tarım için çok zor bir yıldı. Kuraklık, don, dolu, fırtına, aşırı yağış, aşırı sıcak olmak üzere felaketler üst üste yaşandı. Bu felaketlerden etkilenmeyen tarım ürünü hemen hemen kalmadı. TÜİK verilerine göre 2014′te önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 6.6 ve meyvelerde yüzde 6.2 azalırken, sebzelerde ise binde 4 oranında artış oldu. Ürün bazında bakıldığında buğdayda yüzde 13.8, arpada yüzde 20.3,nohutta yüzde 11.1, oranında düşüş oldu.

Kuraklık ve diğer doğal afetlerin etkisi ile tarım sektörü, 2014 yılın ilk 9 aylık döneminde yüzde 3 küçüldü. Aynı dönemde ekonomideki büyüme yüzde 2.8 oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Aile Çiftçiliği” yılı olarak kabul edilen 2014 yılı, yüksek girdi maliyetleri ve yanlış tarım politikaları sonucunda ülkemizde birçok aile çiftçilikten, tarımdan çekilmek zorunda bırakıldı.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2015 yılı hedefler ve uygulayacağı yeni projeler belirlendi. Tarım sektörünü daha ileriye taşıyacak, proje ve çalışmaları artırmayı hedefleyen projelerden birkaçı şöyle:

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) ikinci uygulama döneminde (2014-2020) Türkiye’ye tahsis edilmesi planlanan; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi(IPARD) kapsamında tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 801 Milyon Avro ve Kurumsal kapasite oluşturulması için 111,2 Milyon Avro Avrupa Birliği katkısının tam ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Karaman ve Konya Göksu Havzası Kırsal Gelir Kaynaklarının Geliştirilmesi Projesi ile kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirinin artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. 2014 yılında Fizibilite Raporu hazırlanan projede Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte çalışılacak. Tahmini bütçesi 39,5 Milyon Dolar olan proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin detaylandırılması 2015 yılında kredi kuruluşları ile birlikte gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli süt üretiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; üretici veya üretici örgütleri vasıtasıyla sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılarak, üretici ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi ile üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, plânlı üretim yapılmak suretiyle arz talep dengesi oluşturmak ve üretici fiyatlarında istikrar sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, süt/yem paritesinin üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyede kalması temin edilerek üreticinin korunması, sanayinin ihtiyacı olan yüksek kaliteli sütün temin edilmesi ve tüketicinin güvenli süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişmesi hedefleniyor.

Üreticilerimizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı projelerini takip etmesini öneriyor ve bizlerde bu köşemizde dilimizin döndüğü ölçüsünde gelişmeleri siz değerli okuyucularımıza buradan aktarmaya devam edeceğiz.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT