1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. Tarımsal Yatırım Projeleri Desteği
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Tarımsal Yatırım Projeleri Desteği

A+A-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ " Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin bazı yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. 

Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.  

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendiriliyor.

Yatırım yapmayı düşünen değerli okuyucularımız projelerini 27 Aralık 2014 gününe kadar hazır ederek ilgili yerlere teslim etmesi ve projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2015 olarak belirlenmiştir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT