1. YAZARLAR

  2. Namık Ceyhan

  3. EKOLOJİK SÜNNETE UYUYOR MUYUZ?
Namık Ceyhan

Namık Ceyhan

Yazarın Tüm Yazıları >

EKOLOJİK SÜNNETE UYUYOR MUYUZ?

A+A-

Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V), çevremizle dostane ilişkiler kurmayı imanın bir parçası saymıştır. O’nun  çevre korumaya yönelik uygulamalarına  ekolojik sünnet adı verilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz , dünyaya teşrifleri olan “Kutlu Doğum Haftasında” çeşitli etkinliklerle bir kez daha anılıyor. Onu sevmek demek onun sünnetini iyi anlamak ve uymak demektir. O’nun ekolojik sünnetleri bu bağlamda incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

Hz. Peygamber’in  (s.a.v) çevreye bakışındaki ilk ilke sevgi boyutudur. O, bir insanın çevresine karşı uyumlu olabilmesi için, çevresiyle sevgi bağı kurmasını istemiştir. Sevmek korumak demektir.

Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz, hayatı boyunca tabiatın ekolojik  dengesini koruma ve kollamaya yönelik uygulamalarda bulunmuştur. Bu uygulamaların en başında tabiattaki doğal kaynakların israf edilmemesi ve çevremizin temiz tutulması yer almıştır.

O, yaşadığı müddetçe yeşil dokunun  en iyi şekilde korunmasına büyük özen  göstermiştir. Bu bağlamda Hz. Peygamber, ashabını ağaçları korumaya teşvik etmiştir. O, savaşlardan önce daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emretmiştir.

 Çevrenin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılmasını teşvik eden pek çok hadis, bize ekolojik sünnet hakkında bilgi vermektedir. Her fırsatta ashabını ağaç dikmeye ve çevreyi imar etmeye teşvik eden Hz. Peygamber’in(s.a.v)  bir hadisinde, “Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacak olsa, onu derhal diksin” bir başkasında ise"Bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaç meyve verdikçe sevabı dikene yazılır" demektedir.

Öte yandan Hz. Peygamber’in(s.a.v) çevreye bakışında “emanet” fikri hâkim olmuştur. Çünkü insanlara emanete hıyanetlik edilemeyeceğini öğütleyen Hz. Muhammed (S.A.V), çevreye nimet nazarıyla bakmıştır. Yaratılanı sevmek ve korumak imandandır.

 O, her türlü canlının yaşam hakkına sahip olduğunu söyleyen çevre dostu bir peygamberdir. Dolayısıyla çevre konusundaki tutum ve tavsiyeleri, onu dünyanın en dikkat çekici çevrecisi olarak ilan edilmesini gerçeğini ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber'in (s.a.v)  hayvanlar konusundaki tutum ve davranışları ile tavsiyeleri de dikkate şayandır. Hayvanlara karşı merhametli olunması onlara taşıyamayacağı yüklerin yüklenilmemesi, hayvanların yaratılışlarına uygun işlerde kullanılması, onlara eziyet veya işkence yapılmaması yine onun sünnetidir.

Şehirlerin Büyükşehirlere dönüştüğü günümüzde, hızlı sanayileşme, ulaşım araçlarının çoğalması, enerji kaynaklarının çeşitlenmesi ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler insanlığı tehdit etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda çevre problemleri, hem yerel anlamda hem de küresel bağlamda ciddi sorunlar haline gelmiştir,

Bu sorunların en önde gelenleri ise insanlar tarafından hava, su ve toprağın hızlı bir şekilde kirletilmesi sonucu ortaya çıkan küresel iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği çölleşme ve kuraklık, doğal afetlerin artması, su kaynaklarının azalması, yeşil alanların yok olması gibi çevre sorunları bütün insanlığı tehdit etmektedir.

İslam Dini ’ne göre ahiretin tarlası olarak nitelendirilen dünyamızın maruz kaldığı böylesi kapsamlı sorunlardan kurtaracak yegâne rehber Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) dır.

Hz. Peygamber (s.a.v),  bizlere asırlar öncesinden dünyamızı ve ekolojik dengesini korumak için hem sözlü uyarılarda hem de fiili uygulamalarda bulunmuştur. Genel olarak onun ekolojik sünneti bütün inananlara rehber olmaktadır.

Şüphesiz O’nun bu uyarı ve uygulamalarının kaynağı Kur’an-ı Kerim idi. Kutsal kitabımız Kur’an’ın çevre korumayla ilgili mesajlarını ilk okuyan ve pratik hayatta uygulanabilirliğini gösteren Hz. Peygamber’in (s.a.v) çevrecilikle olan ilişkisi günümüz açısından da büyük önem arz etmektedir.

İnsanlık, kendi elleriyle sonunu hazırlamak istemiyorsa, çevre dostu bir peygamber olan Hz. Muhammed’in(s.a.v) çevreyle ilgili sünnetine –ekolojik sünnete- müracaat etmek zorundadır. Kalın sağlıcakla.

ÇEVRECİ SÖZÜ: Biz Seni Görmeden Sevdik Ey Sevgili…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum