1. YAZARLAR

  2. Oktay Mermer

  3. Kent Konseylerinden Kimin Haberi Var?
Oktay Mermer

Oktay Mermer

Yazarın Tüm Yazıları >

Kent Konseylerinden Kimin Haberi Var?

A+A-

Kent Konseyi Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Kent konseyinin görevleri;

a)Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

b) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Bu hafta içinde İstanbul caddesinden esnaf dostlar aradılar, Oktay abi durumumuz çok kötü, bayrama 2 hafta var, Ramazan alış verişi, Bayram alış verişi, Düğün  alış verişi, Yerli-Yabancı Turistlerin geldiği bu en hareketli dönemde Alaaddin Bulvarından, Mevlana’ya kadar olan cadde ve sokaklar perişan halde, kaldırımlar söküldü, söküldüğü gibi duruyor, her yer toz toprak içinde, iş güç hiçbir şey yok,  biz ne yapalım ?  derdimizi kime anlatalım dediklerinde, aklıma KENT KONSEYİ geldi..

Kent Konseyi ne yapardı? Kent ile alakalı çözüme yönelik planlar hazırlardı, başka ne yapardı? Ortak bir akıl oluştururdu. Başka? Her sene her sene kazıp doldurmaz kaynakları etkili , verimli, adil kullanmayı sağlardı. En önemlilerden biride Çevreye Duyarlı programlar hazırlardı. Tabiki buradaki esnafın, vatandaşın görüşü alınır onların da içinde bulunduğu bir komisyon kurulurdu. Bu komisyon  ile kararlar alınır bu kararların sonuçları belediyeye gönderilir olması daha doğru veya uygun olmaz mıydı?

Yazının özetine yakışır ;  ''Halka Hizmet Hakka Hizmettir''  

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum