1. YAZARLAR

  2. Mustafa Balkan

  3. Konya’nın 42. Belediye Başkanı
Mustafa Balkan

Mustafa Balkan

Yazarın Tüm Yazıları >

Konya’nın 42. Belediye Başkanı

A+A-

“Konya belediye teşkilatının ilk kuruluşu 1830-39 yıllarında Âşık Şem’i ile başlar. II. Mahmut zamanında İstanbul ziyareti dönüşü padişahın teveccühüyle ihtisap ağalığı vazifesi verilen Şem’i ölümüne kadar bu vazifeyi ifa etmiştir.

Konya belediye teşkilatı ile ilgili olarak en eski resmî bilgiler Vilayet Nizamnamesi’nden dört yıl sonraya rastlamaktadır. Nitekim bu konuda en eski tarihli bilgiler H 1285/1868 M tarihli Konya Salnamesi’nde bulunmaktadır. Bu salnamede Konya Belediyesinde görevli olan personel hakkında şu bilgiler verilmektedir:
Reis, Muavin: 1, Aza: 6, Sandık Emini: 1, Kâtip:1, Ebniye Kalfası: 1.
1869 yılı salnamesinde ise belediye hizmetleri konusunda şu bilgilere rastlanmaktadır: Vilayet Matbaası açılmış, Alâeddin Tepesi’ndeki kiliseye saat kulesi tahsis edilmiş, çıkan bir yangında ise belediye binası tamamen yanmıştır.
1870-74 yılları arasında teşkilat yapısında bir değişiklik olmamış, 1874 yılında teşkilata mühendis ve mülazım, 1876 yılında baytar ve zeytincilik kadroları eklenmiştir.
1877 yılında “Dersaadet Belediye Kanunu” ile birlikte “Vilayetler Belediye Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle belediyelerin hukuki statüleri belirginleşmiştir. Buna göre belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri arasından devlet tarafından tayin edilecektir. Bu kanun ile ilk defa tek dereceli seçim esası getirilmiş, demokratik sistemin en önemli ilkesi olan gizli oy ve açık tasnif benimsenmiştir. Belediye başkanının tayin hususu 1914’te değiştirilerek “erbabı iktidardan bir zatın tayin edilmesi” şekline dönüştürülmüştür.”
http://www.konya.bel.tr sayfasının tıkladığınızda, şimdi işlemeyen “Konya” bölümünün daha önceki sayfalarında yer alan bilgi böyle.

***
Ben size, iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Hilmi Nalçacı’nın başkan olduğu 1967 senesindeki Konya Belediye Teşkilâtı’ndan bahsedeceğim.
O zamanlar bir başkan yardımcısı (Fahrettin Sevük) vardı. Konya Belediyesine bağlı müdürlükler ise şöyle idi: Yazı İşleri Müdürü (Mustafa Koşan), Hesap İşleri Müdürü (Mehmet Mert), Fen İşleri Müdürü (Oğuz Tütüncü), Sağlık Müdürü (Dr. Galip Yüksel), Hukuk Müşaviri (Sadi Uluırmak), İmar İşleri Müdürü (Neşe Gürsoytrak), Gelir Müdürü Vekili ve İktisat İşleri Müdürü (Hasan Hüseyin Alp), İtfaiye Müdürü (Ahmet Tosun),  Veteriner Müdürü (Ömer Namık Ekenoğlu), E.S.O. İşletme Müdürü (Sırrı Sandıkçı), Personel Şefi (Nezihe Şenyüz), Temizlik İşleri Müdürü (Şükrü Gökçen), Zabıta İşleri Müdürü (Niyazi Küçükköylü).
Belediye Meclisi Üyeleri: “Muzaffer Demirtaş, M. Nuri Yılmazgil, Sıtkı Bilgin, Hilmi Altunbaş, Mehmet Ortaer, Faruk Özdündar, Ahmet Kolat, Faik Sevilir, Yılmaz Kulluk, Yüksel Ulupınar, Mehmet Onocak, Nihat Ulker, Hikmet Başaytaç, Yavuz Mollafalıoğlu, Mustafa Helvacıoğlu, Hanefi Çınar, Kâzım Kahvecioğlu, Şakir Takı, Mustafa Küçüktunç, Süleyman Poçan, Ertuğrul Öztorun, Hasan Ağalar, Adnan Ertanık, Dursun Oğuz, Osman Erdem, Sadık Erenler, Naci Uluşahin, İbrahim Eğri, Ahmet Pekkoyuncu, Osman Korkmaz, Mehmet Ali Arlı, Durmuş Çobanoğlu, Ali Alatgil, Ali Cenap Özkaşıkçı, Ferit Hotamışlı, Bekir Meramlı, Mahmur Erkılıç, Mevlüt Baştaç.”

belediye-meclis-uyeleri--1967.jpg

***
Konya’nın eski belediye başkanlarından on sekizi Tanzimat Devri belediye başkanlarıdır. İhtisap Ağası olarak Âşık Şem’i’den (1830) başlar, Mehmet Muhlis Koner (1919)’de biter. Cumhuriyet Devri belediye başkanları ise; Kâzım Gürel (1923)’den başlar, Tahir Akyürek (2004- ….)’le devam eder. Tabi bu arada bazı vali ve vali yardımcılarının da belediye başkanlıkları deruhte ettiklerini hatırlatırız. Cemil Keleşoğlu, Muhlis Babaoğlu, Rebii Karatekin ve Lütfi Tuncel gibi…

AZİZİM DİYOR Kİ…
Konya’nın 4. Büyükşehir ve 42. Belediye Başkanı Avukat Tahir Akyürek’tir. 
Konya’nın plaka numarası da kırk iki’dir.
Konya’da elektrik tesisatı ilk defa Mühendis Mehmet Bey’in belediye başkanlığında kuruldu. Şehrimize ilk defa atlı tramvay ise Mehmet Muhlis Koner döneminde, ilk elektrikli tramvay ise Ahmet Öksüz döneminde yapıldı.  
Mehmet Muhlis Koner belediye başkanı iken Alâeddin Bulvarı ikinci defa açıldı. Kayalıpark yapıldı (1923) ve Şerafeddin Camii arkasındaki mezarlar kaldırıldı.  

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT