1. YAZARLAR

 2. Mehmet Emin Bozkulak

 3. Pasif İstihdam Politikaları
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Pasif İstihdam Politikaları

A+A-

İşsizlik sigortası

 

Nedir: İşsizlik Sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

 

Yararlanma Koşulları: İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirerek.

 

Sigortalı İşsizlere Sunulan Hizmetler:

 • İşsizlik ödeneği ödenmektedir.
 • İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmaktadır.
 • İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunmaktadır.

 

ÜCRET GARANTİ FONU

AMAÇ:

 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenlerin,
 • Konkordato ilan etmesi
 • İşveren için aciz vesikası alınması
 • İflası
 • İflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını ödeme amacıyla kurulmuştur.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

KISA ÇALIŞMA: En fazla üç ay süreyle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetlerin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır.

 

KAPSAM

 • Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır.
 • Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve en fazla üç ayı aşamaz.

 

İŞ KAYBI TAZMİNATI

 

KAPSAM

 

 • Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda, bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere belirli bir süre gelir ve sosyal güvenlik devamlılığı sağlanmasıdır.

 

PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI (6111 SAYILI KANUN)

 

31/12/2015 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınan her bir sigortalı işçi;

 

 • İşe alındıkları tarihten ve önceki altı ay içinde kayıtlı sigortalı olmamaları ve
 • İşe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda;

 

İşçi ücretleri üzerinden hesaplanan SGK Primi İşveren Payı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

 1. SAYILI KANUN

 

 • 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 

 • Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,
 • Yukarıda sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle

 

 • 29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlilik belgesi olanlar ile mesleki eğitim alanlar için 24 ay süreyle,
 •  
 • Yukarıda sayılanların kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle;
 •  
 • 6111 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle;
 •  
 • 18 yaşından büyük ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle;
 •  

İşçi ücretleri üzerinden hesaplanan SGK Primi İşveren Payı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Aradığınız Destek burada yoksa?  Vazgeçmeyin!

Bir sonraki yazımızda, görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT