1. YAZARLAR

  2. Hasan Durucan

  3. Mekke’nin fethi
Hasan Durucan

Hasan Durucan

Yazarın Tüm Yazıları >

Mekke’nin fethi

A+A-

Hiç şüphesiz ki islam tarihinin en büyük olaylarından birisi Mekke’nin feth edilmesidir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke'yi fethederek İslam’ın önündeki en büyük engellerden birisini ortadan kaldırmıştır. Üstün zekasıyla kan dökmeden fetih yapan peygamberimiz, 628 yılı Mart ayında Mekke’liKureyşlilerleHudeybiye Antlaşması yapmıştı. Antlaşmada, Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmayacak, iki tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına dokunmayacak şartınarağmen  aradan iki yıl geçmişti ki Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmanın kurallara aykırı davranarak, bozarak Müslümanların himayesinde bulunan HuzaaKabilesi’ne saldırmasıyla Mekke’nin fath edilme süreci başlamış olur. Hz.MuhammetMekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddedip harbe hazırlanacaklarını ileri sürdüler.Ama bir süre sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan’ıMüslümanları barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler fakat Süfyan’ın görüşmelerinden hiçbir netice alamadılar. Hz.Muhammet(s.a.v.)  Hicretin 8’inci yılı Ramazan’ın 10’uncu Pazartesi günü yaklaşık onbin kişilik bir ordu ile Medine’den Mekke’ye doğru yola çıkmıştır. Aradan on gün geçmişti ki peygamber efendimiz ordusunu dört ayrı kola ayırıp; "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz." emrini verdi. İslam ordusu hareket etmişti ve peygamber efendimiz de Fetih Suresini okuyarak Mekke’ye girdi. Üç kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid’in komutasındaki dördüncü kol küçük bir saldırıya uğradı ama geri püskürttü. İslam peygemberiHz.Muhammet(s.a.v.) Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini müjdeledi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan edip Kabe’ye yöneldi. İsra Suresi’nin 81. ayetini okuyarak içinde 360 adet put bulunan Kabe’yi putlardan temizleyip arındırdı. Ve daha sonra da beraberinde bulunan MüslümanlarlaKabe’yi tavaf etti. Fetih sonrasında peygamberimiz Kabe'de ilk hutbesini verdi. Mekkelilerin şüphelerini de gidermek adına hutbesinde; "Benim halimle sizin haliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de diyorum: Size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah, sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. (Yusuf Suresi, 92) Gidiniz; sizler serbestsiniz." sözlerine yer vererek İslam’ın hoşgörüsüne dikkat çekti. 1 Ocak 630’da başlayıp 11 Ocak 630’da fethi tamamlanan bu islami olayı bir güne sığdırmak ne mümkündür. Ve ilk günden son güne kadar her günü ayrı bir zaferdir. On gün içerisinde, kan dökmeden İslam tarihimizin en büyük fethine önderlik yapıp fethe mazhar olan Mekke doğumlu Peygamber efendimiz her konuda olduğu gibi burada da bizlere örnek olmuşlardır. O’nun çizdiği yolda pusulamızın herdaim hakikat olacağı daha güzel yarınlara temennisinde bulunurken;1384.yılında Fetih Haftamız da kutlu, mübarek, hayırlı olsun.

Allah(c.c) "Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin." (Ahzab, 33/56)

Aleyhissalatu vesselam

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT