1. YAZARLAR

  2. Mehmet Emin Bozkulak

  3. Modern Kobi Yönetimi ve Liderlik
Mehmet Emin Bozkulak

Mehmet Emin Bozkulak

Yazarın Tüm Yazıları >

Modern Kobi Yönetimi ve Liderlik

A+A-

Yönetim, bir kurumda çalışanlarla beraber ve onlar aracılığı ile hem kurumun hem de bireylerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalardır. Liderlik, başkalarını etkileyerek çalışanlarda davranış değişikliği yaratabilme ve amaçlara ulaşabilmek için şevkle çalıştırabilme becerisidir.

 

Ayrıca Yönetim; Süreç olarak; birtakım faaliyet ve fonksiyonları,  Sanat olarak; bir uygulamayı, Bilim olarak; sistemli ve bilimsel bilgi topluluğunu ifade eder. İşlerin insanlar aracılığı ile yaptırılması sanatıdır (Mary Parker Follet)

 

Kobilerin amaçlarına ulaşabilmesi için insan ve fiziksel kaynaklarını en etkin ve düzenli bir biçimde sağlayan, yerleştirilmesini ve kullanımını koordine eden, onu çevresi ile dinamik bir denge içinde tutabilen bir süreçtir yönetim.

 

Kobiler amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının yerine getirilmesidir.

 

Tarihsel süreçte yönetim ise şu şekildedir:  Klasik Yönetim Anlayışı, Neo-Klasik Yönetim Anlayışı,

Davranışsal Yönetim Anlayışı, Modern Dönem ve Durumsallık Yönetim Anlayışı, Post Modern Dönem.

 

Çağdaş Yönetim Modelleri ise şu şekildedir:  Amaçlara Göre Yönetim, Performans Yönetimi, Stratejik Yönetim,  Futuristik Yönetim,  Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi,  Benchmarking(Kıyaslama)

İnsan Kaynakları Yönetimi.

 

Amaçlara Göre Kobi Yönetimi ise, Yöneticiye, işletmenin hedeflerini belirleme, bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak faaliyet planları hazırlama, bu faaliyetler arasında koordinasyon sağlama, faaliyetleri denetleme ve elde edilen sonuçları değerlendirme sorumluluğunu veren bir yönetim biçimidir.

Bir organizasyonda üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri bir süreçtir.

 

 Sonuç olarak Kobi yöneticilerimiz, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çalışanların motivasyonunu ve iş verimi üzerinde olumlu artırımlar elde ederek, Kobilerin hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen tüm yönetim faaliyetlerinde modern ve profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesine önem vererek, huzurlu, mutlu, doyumlu bir çalışma ortamını sağlayıp ve bunların doğal bir sonucu olarak da müşterilerinize daha üstün hizmet verebilmeyi hedeflemelisiniz.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT