1. YAZARLAR

  2. Mustafa Balkan

  3. Vatandaş geçim derdinde
Mustafa Balkan

Mustafa Balkan

Yazarın Tüm Yazıları >

Vatandaş geçim derdinde

A+A-

Türkiye’de adı üstünde OHAL’den dolayı çok olağanüstü şeyler oluyor ve yaşanıyor.

O kadar çok yeni şeyler konuşuluyor ve söyleniyor ki…

Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu şu kar altında pek seçilemiyor.

Vatandaşın ise olan bitenden haberi bile yok!

Yeni yıla zamlarla birlikte giren vatandaşın kıpırdayacak mecali bile kalmamış.

TBMM’de oylamaya sunulan “Anayasa değişikliği” bile onu yerinden kıpırdatmaya yetmiyor.

Hani koyun can, vatandaş da Dolar ve Avro’nun durdurulamayan yükselişi karşısında petrolün zamlanmasıyla birlikte A’dan Z’ye yapılan zamların ardından “karın doyurma” ve “rızk peşinde” koştuğundan dolayı olağanüstü gelişmeler karşısında suskunluğu yeğliyor…

Anlayacağız vatandaş geçim derdinde.

 

***

Seçmen yaşı 18’e inmiş, etkinliği gittikçe azalan Meclis’in milletvekili sayısı da 600’e çıkmış.

“Milletvekili Meclis’te ne yapar?” sorusu, bundan böyle kamuoyunda daha sık karşımıza çıkacak gibi…

Yeni Anasaya Değişikliği teklifine göre;

- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacakmış…

“Tarafsız Mahkeme” kelimesi, bundan böyle hukukçular tarafından çok tartışılacak. Meselâ, mahkeme başkanını Cumhurbaşkanı tayin edince “tarafsız” mı olacak?..

- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir (eskiden dört yılda bir idi) aynı günde yapılıp, süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecekmiş...
- TBMM’nin görev yetkileri de “genel olarak” şu şekilde belirlenmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

- Cumhurbaşkanı adaylık ve seçimi de şöyle olacakmış; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.”

-Cumhurbaşkanının yeni görev yetkileri de artırılmış; “Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

- Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuna da yeni düzenleme getiriliyormuş; “Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.”

- Yeni Anayasa Değişikliği teklifine göre; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.” ibaresi yer alıyor.

Bu teklife göre Cumhurbaşkanı, istediği sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek ve üstelik Meclis’teki bakanları da “Partili Cumhurbaşkanı” tayin edecek.

-Yeni tekliğe göre MGK da şu şekilde oluşacakmış:

“Madde 118 –  (Değişik birinci fıkra: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur.”

 

***

Bütün bu yeni gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler şu linkten öğrenebilirler: http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

 

 

GÜNÜN TWİTİ

Tuluyhan Ugurlu ‏@tuluyhanugurlu 

Sn. Obama veda konuşmasında eşine hitap ederken gözyaşlarını tutamamış! Biraz da Suriyede katledilen insanlar için gözyaşı dökseydi!! YAZIK

 

AZİZİM DİYOR Kİ…

Anayasa Değişikliği teklifi metinlerine şöyle göz attığımda, karşıma, yeni Partili Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin “olağanüstü” bir şekilde artırıldığı görülüyor.

Yâni bu tekliflere göre; ortada Meclis falan pek görülmüyor…

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi; koyun can, vatandaş ise geçim derdinde.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT