1. YAZARLAR

  2. Namık Ceyhan

  3. Konya ili çevre düzeni planı
Namık Ceyhan

Namık Ceyhan

Yazarın Tüm Yazıları >

Konya ili çevre düzeni planı

A+A-

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, Konya’nın ilçeleriyle birlikte geleceğinin planlandığı Çevre Düzeni Planı’nın ele alındığı “1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı” geçtiğimiz hafta yapıldı.

Konya’da kamu ve özel sektör temsilcileri, Üniversitelerden bilim adamları ve bazı sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı ve 2 gün süren çalıştayın açılışında konuşan, Başkan Tahir Akyürek, Konya’nın Yeni Büyükşehir Yasası’na en hızlı adapte olan şehir olduğunu vurguladı ve Konya’nn Türkiye’nin geleceğinin planlanmasında çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini dile getirdi. Konya’nın bu konuda özel bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Başkan Akyürek, “Konya Çevre Düzeni Planı ile 40 bin kilometrekareden fazla olan Konya’nın tamamı üst ölçekli planlanmış olacak.”dedi.

İşin aslı Konya ilinin ilk Çevre düzen planı Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 2007’de “Konya-Isparta 1/100000 Çevre Düzeni İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldı, daha sonra 2011 de bir değişikliğe uğradı, 2013 de Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, olarak değiştirildi ve halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.09.2013 tarihli Olur’u ile onaylanan Konya-Karaman Çevre Düzeni Planı yürürlüktedir.

Yeni yapılacak olan “Konya ili 1/100000 lik Çevre Düzeni Planı” yapım işi bir şirkete ihale edilmiştir. Bu çalışma tamamlandığı ve Bakanlık onayından geçtikten sonra yürürlüğe girecektir.

Çevre düzeni planı kavramına ilk kez 1985 yılında çıkarılan 3194 sayılı İmar Kanununda yer verilmiştir. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik) ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Plan Yapımı Esaslarına Dair Yönetmelik) arasındaki yetki karmaşası 2011 yılında 644 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından giderildi ve bu bakanlığımızın çıkardığı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği bu konuda son noktayı koydu. En son çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Belediye yasa ile yetki Büyükşehir Belediyelerine verildi.

 

14.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29030 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde bütün plan tanımları yapılmıştır. Burada  belirtilen  Çevre düzeni planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan planı, işaret etmektedir.

Konya’nın topyekun kalkınmasının bir yolunu açacak olan Konya ili Çevre Düzeni Planı’nın tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek olan alt ölçekli planlarla birlikte; Sosyal Doku Haritası, 1/5.000 ölçekli Nazım Planı, jeolojik etüt, numarataj, coğrafi bilgi sistemleri ve entegrasyon yazılımlarıyla bir bütün olarak değerlendirildiğinde ve diğer planlar tamamlandığında gerçek bir kalkınma ve gerçek bir gelişimin ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

 Konya 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayında üç ana başlıkta 2 gün süren gurup çalışmaları yapıldı. Bölgesel Yerleşim Deseni, Bölge ve Kent Ekonomisi, Çevre ve Doğal Kaynak Kullanımı ana başlıklarında gerçekleştirilen çalıştayda ihaleyi alan şirketin hazırlıklı gelmesi dersini iyi çalıştığını göstermesi katılımcılara güven verdi.

Geçen yıl kısa adı SÜÇEV olan Sürdürülebilir Çevre Derneği tarafından gerçekleştirilen Konya ili Çevre Çalıştayı’nda çıkan sonuçların yer aldığı kitapçıkta belirtilen sorunlar ve çözüm yollarının Çevre ve Doğal Kaynak Kullanımı gurubunda altlık olarak ele alınması SÜÇEV Çalıştayı’na emek verenleri gururlandırdı. Bu durum bize yapılan planlama işinin doğru yolda olduğunu gösteriyor.

 Konya’nın gelecek 50 yılına damga vuracak olan Çevre Düzeni Planı çalışması 6360 sayılı yasa sonrasında bir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk çevre düzeni planı niteliği taşıyor. Plan, Konya’nın sadece il ve ilçe merkezlerinde değil, köylerde de yaşam standardını artırmaya yönelik çalışmalara destek olacak. Unutmayalım ki Konya ve Konya’da yaşayanlar her şeyin en iyisini ediyor. Şimdiden hayırlı olsun inşallah sonu da hayırlı olur. Emeği geçen herkese teşekkürler. Kalın sağlıcakla.

Çevre Sözü: Hedef; Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehir Konya.

 

 

 

 
 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT