Hasan Durucan

Hasan Durucan

Yazarın Tüm Yazıları >

MİRYOKEFALON

A+A-

Gez dünyayı gör Konya’yı demişler. Sahi bu cümleyi kim söylemiş hiç aklınızdan geçti mi? Benim geçmişti ve araştırdım. Ama ne kadar araştırsam da bu araştırmanın sonucu bir isme çıkmıyor. Anonim olarak hafızalarımızda yer tutan bu cümlenin aslında kaynağı kesin olmamakla birlikte 1911 tarihli yabancı bir esere dayanıyor. Encyclopædia Britannica tarafından 1910-1911 yıllarında hazırlanan yirmi dokuz ciltlik ansiklopedinin onbirinci baskısında Iconium başlığı altındaki makale de “See all the world, but see Konia”cümlesi geçiyor. Yani burada “Gez dünyayı gör Konya’yı”diyor.

Bu ansiklopedinin bazı maddeleri dönemin tanınmış araştırmacıları tarafından yazılsa da bu baskı günümüzde kamu malıdır; fakat bilgilerin eski oluşu nedeniyle günümüzde akademik bir kaynak olarak kullanılması sorunludur diyebilirim. Aslında derdim bu cümlenin nerden geldiğiyle alakalı değil. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih akışı içerisinde birçok medeniyetin izlerini bağrında taşıyan Konya, adeta bir müze şehir hüviyetindedir. Sayısız tarih, kültür ve doğal zenginliklerine sahip olan Konya Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi evrensel İslam büyükleri ile de tanınmaktadır. Tarih boyunca belli başlı yollar üzerinde yer almıştır. Tarihi İpek Yolu’nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden birisi olmuştur. Neolitik Çağ’dan itibaren Hitit, Frig, Pers, Bizans, Emevi, Abbasi gibi medeniyetlerin yaşam alanı olmuş; Anadolu Selçuklu Devleti’ne 211 yıl başkentlik yapmıştır. Bizans İmparatoru Claudius Konya’ya hayran kalmış ve buraya kendi adını vererek tarih boyunca Claudiconum olarak anılmasını sağlamıştır. Yani Konya öyle bir şehirdir ki aslında ona sadece şehir de diyemeyiz. Dünyanın diğer şehirlerinde yersiniz, içersiniz, gezersiniz, kimyanızın müsait olduğu eğlencelere katılırsınız ama sadece bir şehri ziyaret etmiş olursunuz. Konya’ya geldiğinizde bu durum tamamen değişir. Çünkü Konya, bütün şehirlerin hem anası hem babası konumuna gelmiş medeniyet abidesidir. Hangi inançtan, hangi dilden ve hangi ırktan olursa olsun, insan olabilen herkesi iyiliğe, güzelliğe davet eden bir ilme önderlik etmesi yaşadığımız şehri ayrı bir cazibe noktası haline getirmiştir. Ve Konya tarihte öyle çetin savaşlara da şahitlik etmiştir ki ağzı yok konuşamaz. Anadolu kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi’nin yüzaltı yıl sonrasında Anadolu Selçukluları ile Bizanslılar arasında yapılan ve Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerini kesinleştiren Miryokefalon Savaşı’da buna en büyük örneklerden birisidir. Tarihte yerini herkesin kolay kolay açıklayamayacağı muharebe gibi görünse de Türk tarihi açısından çok önemli bir savaştır. Bu zafer Anadolu’nun Türk hakimiyeti altında kalmasını kesinleştirmiştir. Anadolu’nun yurt edinilişinde Malazgirt Zaferi ne kadar önemliyse Miryokefalon’daki zafer de en az o kadar mühimdir. Hatta şunu diyebiliriz ki bu ikinci karşılaşma zafer değil de mağlubiyetle neticelenseydi, Malazgirt’teki başarı da belki hiç kazanılmamış olabilirdi. Nihai sonuç olarak II.Kılıçarslan Miryokefalon Savaşı'ndan sonra Anadolu'da siyasi birliği kurma ve genişleme siyasetine devam etmiştir. Bu amaçla Malatya'yı da alarak Danişmentoğulları’na son vermiştir. Bölgede siyasî ve askerî insiyatif Anadolu Selçuklu Devleti’ne geçmiş ve Selçuklular karşısında Bizans ordusu sadece sınırları savunan bir güç olmuştur. Böylece Avrupalı tarihçiler bundan sonra Anadolu’ya Türkiye demeye başlamıştır. Böylesine büyük bir muharebenin Konya toprakları üzerinde yapılmasının ve tarihimize önce şehir ardından ülke olarak sahip çıkmamızın önemi oldukça değerlidir. Selçuklu Türklerinin başkenti olan Konya tarihini tanımak, Selçuklu sultanlarını hayırla yad etmek, onların hatıralarını yaşatmak ve mirasçısı olduğumuz duygusuna sahip olmak hepimizin vefa borcudur. Bu bilinç ve duygu içerisinde 840 yıl önce Konya coğrafyasında Anadolu'nun kurtuluş savaşı olan ve binlerce kesik baş anlamına gelen Miryokefalon Zaferi'ne sahip çıkan Konya Valisi Yakup Canbolat’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun başta olmak üzere katkıda bulunan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT