1. YAZARLAR

  2. Hüseyin Akıncı

  3. Yaşamın her anında “sigorta”
Hüseyin Akıncı

Hüseyin Akıncı

Yazarın Tüm Yazıları >

Yaşamın her anında “sigorta”

A+A-

 

Evimiz işimiz paramız  ve değerlerimiz her an risk altındadır.Bizleri korkutan bu riskler gerçekleştiğinde hayatımız zora girebilir hatta alt üstolabilir. Bu riskleri üzerimizdendevretmek içinkullanabileceğimiz en önemli kaynak ise sigorta poliçeleridir. Poliçeyaptırmakiçin nedenlerimiz  elbette her zamanolduğu gibi önceönlemimizialalım sonra sigorta diyelim. “Kısacaeşeğimizisağlamkazığabağlayalım”

SAĞLIK SİGORTASI

Her şeyinbaşındasağlık gelir ama sağlıkiçinalınması gereken önlemleri nedense almayız. Günümüzdeansızınbaşımıza gelebilecek yüksek maliyetli hastalıklarakarşıözelsağlıksigortası, tamamlayıcısağlıksigortasıyaptırmak en akılcı iştir.

 YURDIŞI SEYAHAT SiGORTASI

Yurtdışınaçıkacaksınızyurtdışındabaşınıza gelebilecek her turluhastalık kaza acil tıbbi yardım ve tedavi giderlerini sorun olmaktan çıkaran. Seyahat sağlık sigorta poliçeniziyanınızaalmayıunutmayın.

KONUT VE İŞYERİ SİGORTALARI

Küreselleşmeyle beraber hava şartlarında dengesizlik söz konusu işyerinizin ve konutunuzun sigortalarınıyaptırmayıunutmayın. Bu poliçelerçokbüyük bedeller ödemekte ve primleri çokküçük rakamlara yapılmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu deprem sigortası konutunuzu deprem riskine karşıgüvencealtına almaktadır. Bu afete karşıher anhazırlıklıolmanızı sağlar. Devlet güvencesinde olan deprem poliçeleri depremi her an ensemizde hissettiğimiz bu günlerde kesinlikle ihtiyaçtır. 100metrekare konutun sigortası 50 TLcivarındadır.

TRAFIK SİGORTASI

İstatistik bilgileri en çokölümlerin trafik kazalarındaolduğunugösteriyor. Bu nedenle trafik sigortaları zorunlu olarak yapılmaktadır. Trafik sigortası olmadan trafiğeçıkmanın illegal olduğunu bilmemek trafik canavarınınekmeğineyağsürmekdemektir. Trafikpoliçesi olmadan yapılacak bir kazanın bedelini araçsürücüsü ve araç sahibi çokbüyük maddi kayıplarödeyerekçekmektedir.

KASKO POLİÇELERİ

Zorunlu sigortalar bana yetmez diyorsanızkasko poliçesi ile aracınızyanmasıçalınması veya kaza sonucu oluşabilecekkazalarınzararlarını teminat altına almaktadır. Trafikte bulunan araçlarabaktığımızda son model araçlarını kasko yaptırmayanlarınuğradıkları maddi zararlar oldukçafazladır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

Tutumlu bir insansanızçocuklarınızın ve kendinizin yarınıönemliysegeleceğe birikim yapmak şarttır. Bunun için devlet destekli BES bireysel emeklilik poliçesiyaptırmanızkaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Bireysel emeklilikte yüzde 25 devlet katkıpayı ile birikim yapmak isteyenler destek vermektedir.

FERDİ KAZA SİGORTALARI

İnsanoğlununbaşına gelebilecek her türlü kaza ve benzeri durumlarda ferdi kaza sigortası ile beklenmedik kaza ve hastalıklar sonucunda meydana gelebilecek sıkıntıların maddi olarak üstesinden gelebilir, sakat kalma ve vefat durumlarında gelecek için maddi kayıplarınızıönleyebilirsiniz.

SORUMLULUK POLICESI

Sorumluluk sigortaları ile yükümlülüklerimizi risk gerçekleştiği anda sigortacılarlapaylaşmakmümkündür. Bazıları hukuken zorunlu tutulan bazıları ise isteğebağlı olan sorumluluk sigortaları maddi zararları asgariye indiriyor. Vesorumluluklarınızısigortacınızlapaylaşmanızısağlıyor.  Kazasızgünler.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT