Prof. Dr. Recep Dikici

Prof. Dr. Recep Dikici

Hazret-i Mevlânâ ehl-i sünnet yoluna göre tanıtılması gerekir

Hazret-i Mevlânâ ehl-i sünnet yoluna göre tanıtılması gerekir

İslâm âlimi ve evliyâ olan Mevlânâ Hazretleri’ni doğru ve düzgün bir şekilde anlatılması ve tanıtılması gerekir. Maalesef ilk planda ele alınması gereken âlimliğine ve evliyâlığına neredeyse hiç değinilmemektedir.

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi olup, hakkında bildiriler sunduğum, kitap ve makâleler yazdığım Hazret-i Mevlânâ ve Mevlevîlik, 35 seneden beri bu konu haricinde ele alınmaktadır.

Dahası nefse hoş gelen, lüzumsuz ve faydasız, içi boş ve süslü konuşmalar yapılmakta ve turistik amaçlı sahne sanatları icrâ edilmektedir. Nitekim İRCİCA ve Karatay Üniversitesi'nin düzenlediği sempozyumda sunduğum bildiri sayesinde, Türkiye'de ilk defa Hazret-i Mevlânâ'nın büyük bir fakih olduğunu anlattım. Konuşmamın sonunda İngiliz Profesör kadın yanıma geldi ve e-postasını vererek bildirimi kendisine göndermemi rica etti.

Hakîkat ehline âşikârdır. Muhyiddîn Ebu'l-Hasan Abdülkâdir el-Kureşî, hanefî fıkıh âlimleri hakkında bilgi verdiği beş ciltlik "el-Cevâhirü'l-Mudiyye fî tabakâti'l-Hanefiyye" adlı eserinde, müstakil bir başlık hâlinde Mevlânâ'nın da fıkıh âlimi olduğunu kaydetmekte ve "Mevlânâ, hanefî mezhebi âlimi olup, mezhepler arasındaki ihtilaflar konusunda ve diğer ilimlerde derin bilgi sâhibi idi." demektedir.

Ayrıca Taşköprîzâde Ahmed Efendi (1495-1561)'nin "Miftâhu's-Sa'ade ve Misbâhu's-Siyâde" isimli ve üç yüzü aşkın bilim dalını, bilginleri, eğitim usûl ve âdâbını konu edinen Arapça eserini, oğlu Kemâleddîn Efendi (1522-1621) ilâvelerle ve "Mevzû'âtü'l-Ulûm" adıyla Osmanlıca'ya çevirmiştir.

Bu eserde fıkıh âlimleri arasında yer verilen Mevlânâ hakkında "Mevlânâ Celâleddîn el-Konevî ile marûftur" denilmektedir. XIII. asırda yaşayan büyük âlimlerden Mevlânâ Celâleddîn-Rûmî'nin hayatının önemli bir kısmını teşkil eden tahsili sırasında birçok eserden istifâde etmiştir.

Hadis ve fıkıh âlimleri arasında sayılan Mevlânâ'nın yaklaşık 5 yıllık Şam ve Halep'te tahsili sırasında Mukaddemiyye Medresesi'nde İmâm-ı Merginânî'nin (ö.593/1197)'- fıkıh ilmine dâir kaleme aldığı el-Hidâye (beş cilt) adlı eserini okuduğu kaynaklarda geçmektedir.

Yine onun talebelerinden Eflâkî'nin rivâyetine göre Mevlânâ'nın el-Hidâye adlı eseri Konya'da Akıncı Medresesi'nde okuttuğu ve okuyanlar arasında oğlu Sultan Veled'in de bulunduğu, bizzat oğlu tarafından ifâde edilmiştir.

Birçok kerâmeti bulunan Hazret-i Mevlânâ'nın ehl-i sünnet yoluna göre anlatılması ve tanıtılması gerekmektedir. Allahü teâlâ, şefâatlarına nâil eylesin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Prof. Dr. Recep Dikici Arşivi
SON YAZILAR